19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Olav Skinnes er glad for at regjeringen i dag har vedtatt å ta de fleste kostnadene ved Viken-skilsmissen.

SP mener at skeptikerne nå kan roe seg ned

I dag har regjeringen vedtatt å kompensere de tvangssammenslåtte fylkeskommunene og kommunene for kostnader direkte knyttet til delingsprosessen. Senterpartiet i Viken mener derfor at skeptikerne nå kan roe seg ned.
Annonse

Regjeringen sier den vil dekke nødvendige kostnader ved deling av f.eks. Viken fylkeskommune. Disse kostnadene vil derfor ikke gå ut over tjenestene til innbyggerne, skriver partiet i en pressemelding.

– Med denne kompensasjonen ryddes det opp etter Solberg-regjerningens tvangsbruk, sier Olav Skinnes.

Annonse

Eksempler på kostnader som dekkes er:
– Prosjektledelser og prosjektorganisering, frikjøp av ansatte og tillitsvalgte. 
– Nødvendige tilpasning til IKT-systemer herunder nødvendige endringer i anskaffelser.
– Intern og ekstern informasjon om delingen – herunder informasjonstiltak til innbyggere og ansatte slik som grafisk omprofilering og skilting.

– Endelig har vi en regjerning som spiller på lag med fylkeskommunen. Vi ser fram til at vi også skal se på nye oppgaver for fylkeskommunene og at statlige etater organiseres i tråd med nye fylkesgrenser, sier han.

Del:
Annonse