24. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fra signeringen: (f.v.) Konserndirektør Tine Meierier Christian Granlund, hovedeier Rune Isachsen og eier / daglig Leder Jan Topstad.

Isachsen-selskap signerte bioenergi-kontrakt for Tine Meieri

Et av selskapene som Rune Isachsen fra Vestfossen er hovedeier i, Norsk Bioenergi, signerte i går en stor kontrakt med TINE på Jæren.
Annonse

TINE har som mål å kun bruke fossilfrie energikilder innen 2030. TINEs største meieri, som ligger på Jæren, er storforbruker av energi på grunn av den store produksjonen. I går, 14. februar, har TINE og Norsk Bioenergi inngått avtale om levering av bioenergi i form av prosessdamp fra et stort flisfyringsanlegg som skal bygges ved meieriet.

CO2 nøytral prosessdamp fra Norsk Bioenergi AS
– Ved å ta i bruk bioenergi fra flis, i stedet for naturgass, vil utslippene av CO2 reduseres betydelig, forklarer meierisjef Kjetil Thu.

Annonse

Rune Isachsen, som gjennom sitt holdingselskap, er eier i Norsk Bioenergi, understreker at hele virksomheten til selskapet er rettet mot å tilby fornybar energi, og er begeistret for avtaler ovenfor industrien, slik som denne med Tine.

Energisentral
Det er Norsk Bioenergi AS som skal bygge og drifte anlegget, og det skal baseres på norsk flis, hovedsakelig fra Sørvest-Norge.

Enova vil støtte prosjektet med 9,9 millioner kroner.

Jan Topstad, daglig leder i Norsk Bioenergi, er tydelig stolt over å ha fått på plass denne store avtalen, og sier at detaljprosjektering og byggesøknader settes i gang nå. Det er ventet at byggeprosjektet kan settes i gang senest til høsten, og byggingen vil ta ca. ett år.

Energisentralen vil etableres i umiddelbar nærhet til eksisterende energisentral på meieriet, men som et selvstendig bygg.

Miljøvennlig
TINE Meieriet Jæren behandler årlig ca. 210 millioner liter melk, til produksjon av hvitost, smør, prim og pulver.

I 2017 hadde meieriet et utslipp på over 15.000 tonn CO2. I 2019 utarbeidet meieriet en plan «Veien mot klimanøytral produksjon ved TINE Jæren». Det ble satt opp en rekke tiltak for å redusere CO2-utslippene. Det er installert og tatt i bruk el-kjel og økt bruk av varmepumper. Dette har gitt en betydelig reduksjon i utslippene allerede, men for å ta det neste store steget er det nå besluttet samarbeid med Norsk Bioenergi.

Dette vil gi en reduksjon i utslippene på 6.000-7.000 tonn CO2 i året. Da er det kun igjen 3.000 tonn CO2 og dette kan langt på vei løses gjennom tekniske tiltak og eventuelt bruk av biogass. Dermed kan TINEs største meieri blir utslippsfritt om ikke lang tid.

Meieriet på Jæren bruker 56.000.000 kWh til dampproduksjon. Det tilsvarer strømforbruket til ca. 2.200 eneboliger. Det nye flisfyringsanlegget skal levere mer enn 36.000.000 kWh, tilsvarende strømforbruket til vel 1.400 eneboliger.

Norsk Bioenergi arbeider også med et prosjekt for gjenbruk av røykgassen fra bioenergianlegget, som plantegjødsel i Miljøgartneriet, som er nabo til meieriet.

Norsk Bioenergi
Samarbeidspartneren som Tine Meieriet Jæren har valgt for prosjektet, Norsk Bioenergi, har siden oppstarten i 2007 etablert et 30-talls klimanøytrale flisfyringsanlegg rundt om i landet.

Jan Topstad understreker at det satses aktivt nasjonalt, og at selskapet i dag har nær- og fjernvarmeanlegg i de fleste fylkene i Norge. Norsk Bioenergi er blant de aller største i Norge i denne bransjen, og med avtalen med Tine vil årlig energileveranse overstige 160.000.000 kWh fra 2023/2024.

Det er Norsk Bioenergi som har fjernvarmeanleggene både i Mjøndalen og Lierbyen.

Del:
Annonse