23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Lager vinterferietilbud i Vestfossen. (f.v.) Eivind Brenden i VIF og Linn Murphy og Ole Henrik Morken fra Driv Energi.

Drar i gang nytt vinterferietilbud i Vestfossen

Fotballgruppa i Vestfossen Idrettsforening hadde lyst til å lage et vinterferie-arrangement for barn og unge, både medlemmer og andre som kanskje ikke hadde andre tilbud i vinterferien. Gjennom et samarbeid med lokale sponsorer er dette nå kommet på plass.
Annonse

– VIF og dens arrangementer og aktiviteter er stort sett basert på frivillige ildsjeler og stort engasjement, men for å kunne opprettholde den store aktiviteten er vi også avhengig av gode støttespillere og samarbeidspartnere, sier Nina Murphy i VIF Fotball.

De ønsket å tilby barn og unge i bygda en aktiv og gratis vinterferie. Ikke alle familier har forutsetninger eller økonomiske muligheter til å reise på ferie eller har ei hytte.

Annonse

– For å få til dette søkte vi midler i det nyopprettede «Drivfondet» til Driv Energi. Gleden var stor da vi fikk tilsagn og vi kunne nå tilby vinterferieaktiviteter i hallen, sier Nina.

Arrangementet vil ha et bredt utvalg av aktiviteter tilpasset de ulike aldrene mellom 7-14 år samt at de vil engasjere ungdom mellom 15 og 18 år som aktivitetsledere med godtgjøring, noe VIF hadde stor suksess med på Sommerskolen 2021.

Ungdommene er en stor og viktig ressurs i klubben og alle som var med i sommer deltok på aktivitetslederkurs i forkant. Det vil også være noen frivillige voksne ressurser til stede.

Arrangementet vil foregå i Vestfossen flerbrukshall. Hallen vil være åpen for deltagere alle dager, mandag 28. februar til fredag 4. mars mellom 10.00 – 15.00.

Foruten gratis fruktservering alle dager blir det også en overraskelse eller to til alle deltagere.

– Vi ser frem til en flott vinterferie og etter kunngjøringen på vår Facebook side så vi etter ett døgn i påmeldings-appen Spond at dette var et populært tiltak, sier Nina Murphy.

Del:
Annonse