2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Skatteetaten jobber med å få inn hele 2,4 milliarder kroner som er utestående etter ulike koronatiltak. (Illustrasjon: iStock))

Koronasituasjonen: Skylder 2,4 milliarder i skatter og avgifter

Ved årsskiftet hadde Skatteetaten nesten 5.000 aktive nedbetalingsavtaler med virksomheter og personer om utsatte skatte- og avgiftskrav som følge av koronasituasjonen. Det utestående beløpet aktørene skylder i skatter og avgifter er omtrent 2,4 milliarder kroner.
Annonse

Da ordningen startet, ble det gitt utsettelser for litt over fem milliarder kroner. Per 31. oktober 2021 var beløpet redusert til 4,5 milliarder kroner, og omfattet omtrent 9.400 aktive avtaler.

– Ved årsskiftet har vi 5.000 aktive avtaler, som til sammen utgjør 2,4 milliarder kroner. Det vil si at 4.400 avtaler er avsluttet siden oktober, sier divisjonsdirektør Cecilie Solum i Skatteetaten.

Annonse

Avtalene som er avsluttet har enten blitt fullt ut innbetalt, misligholdt eller falt ut på en annen måte.

– Omtrent 3.000 av de avtalene som er avsluttet, er misligholdt. Restbeløpet for innkreving for disse avtalene er på ca. 400 millioner, sier Cecilie Solum.

Utsatt betalingsfrist til 31. mars
Det er en differanse mellom aktive nedbetalingsavtaler og avsluttede, misligholdte avtaler. Differansen som oppstår skyldes rentekorreksjon, frivillig innbetaling og nedbetaling etter mislighold.

På grunn av nye koronarestriksjoner, er betalingsfristen utsatt fra 31. desember 2021 til 31. mars 2022. Betalingsfristene for de etterfølgende avdragene blir tilsvarende forskjøvet med tre måneder, slik at siste avdrag blir 30. desember 2022.

Denne siste utsettelsen vil ikke påvirke de som allerede har en misligholdt avtale.

– Vi anbefaler virksomheter og personer som har betalingsproblemer å ta kontakt med Skatteetaten. Selv om du har falt ut av ordningen har vi fortsatt en mulighet til å vurdere andre løsninger, sier divisjonsdirektør Cecilie Solum.

Forventer moderat konkursøkning
Siden fristen for tilbakebetaling har blitt utsatt, kan Skatteetaten ikke si med sikkerhet hvor mange som vil få betalingsproblemer og muligens gå konkurs som følge av brudd på avdragsordningen.

– Vi forventer å se en moderat økning i antall konkurser etter betalingsfristen 31. mars. Men nå som betalingsfristen er forskjøvet med tre måneder, vil sannsynligvis økningen av konkurser først skje til våren. Det kan gå litt tid fra mislighold er oppstått til de kommer i en eventuell konkursprosess, sier divisjonsdirektør Cecilie Solum.

For virksomheter og personer som allerede har en avdragsordning for krav som ble utsatt til 30. juni 2021 (etter den tidligere utsettelsesordningen), vil neste betalingsforfall være 31. mars 2022.

Virksomheter og personer som får innvilget utsettelse på betaling av krav etter den nye ordningen, vil automatisk få tilbud om en avdragsordning med oppstart 31. mai 2022.

Fakta om utsatte skatte- og avgiftskrav:
• Per 15. september 2021 var det i utsettelsesordningen ca. 10.500 aktive avtaler med utestående beløp 5,28 milliarder kroner.

• Ved første betalingsfrist 31. oktober 2021 var det 9.400 aktive avtaler i ordningen, med et utestående beløp på 4,5 milliarder kroner inkludert forhåndsberegnede forsinkelsesrenter fra ordinært forfall på kravene frem til 30. september 2022.

• Det var ved årsskiftet omtrent 5.000 aktive avtaler i ordningen, med et utestående beløp på 2,4 milliarder kroner uten renter.

• 4.400 avtaler i avdragsordningen er avsluttet. Disse er enten fullt ut innbetalt, misligholdt eller har falt ut på en annen måte.

• Omtrent 3.000 av disse er misligholdt. Restbeløpet for innkreving for disse avtalene er på ca. 400 millioner kroner. Av dette utgjør skatt og arbeidsgiveravgift omtrent 200 millioner (med forsinkelsesrenter) og MVA omtrent 200 millioner (uten forsinkelsesrenter).

• Gjenstående beløp, sett bort fra aktive avtaler i ordningen og avsluttede avtaler, består blant annet av: Rentene som er falt bort når avdraget er blitt betalt tidligere enn planlagt, frivillig innbetaling og nedbetaling etter mislighold.

Del:
Annonse