18. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Daglig leder i Isachsen Anlegg, Anders Høiback, er fornøyd med ordrereserven for 2022 og at 2021 gikk pluss i motsetning til 2020 hvor selskapet hadde et underskudd på vel 21 mill. før skatt.

Går bedre: Historisk høy ordrereserve for Isachsen Anlegg

Etter en periode med svak ordretilgang peker pilene i riktig retning for Isachsen Anlegg. Ifølge daglig leder i Isachsen, Anders Høiback, er godt samarbeid internt og innsatsen fra de ansatte hovedårsaken til gode resultater på flere viktige områder for selskapet.
Annonse

– Gjennom fjoråret gjorde vi viktige grep som har styrket hele organisasjonen vår. Endring i avdelingsstruktur samt tydeligere organisering av linjeledelse og støttefunksjoner har styrket det interne samarbeidet, sier Anders Høiback.

Ifølge ham bidrar dette igjen til økt effektivitet, kvalitet og ikke minst fremdrift på prosjektene deres. Og innsatsen fra kalkulasjonsavdelingen på å finne de riktige prosjektene har ført til at de går inn i 2022 med en historisk høy ordrereserve.

Annonse

– Vi har allerede signert kontrakter som sikrer 80 prosent av budsjettert årsomsetning, sier Anders Høiback.

Isachsen leverte et positivt driftsresultat i 2021, og Høiback mener selskapet er godt rigget for å møte markedet fremover.

– Gjennom fjoråret har vi bygget en solid likviditet, og selv om driftsresultatet isolert sett er lavt er forbedringen fra året før markant. Vi følger planen og leverer på budsjett, og jeg er veldig optimistisk på vegne av hele selskapet for de neste årene. Det bygges stein på stein og vi jobber nå aktivt for å rekruttere flere dyktige medarbeidere, uttaler Høiback.

Selskapet trekker også frem tilhørigheten og samarbeidet på tvers i Hæhre & Isachsen Entreprenører.

– Arbeidsfellesskapet vi har med Hæhre Entreprenør på RV4 Roa-Gran er et resultat av gode prosesser og kompetansedeling innad i konsernet. Vi samarbeider også på tvers på flere viktige områder som positivt understøtter virksomhetene. Og det aller viktigste fokusområde er at vi sammen bygger sikkerhetskultur – vi går aldri på kompromiss med at alle skal trygt hjem hver dag, presiserer Anders Høiback.

Del:
Annonse