10. juni 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bente Imerslunds kommer til biblioteket i Hokksund for å snakke om boka si og om skogfinner og andre folkegrupper. (Foto: Pål Vegard Eriksen)

Skogfinner og andre folkegrupper på biblioteket

Tirsdag 22. februar ønsker biblioteket i Hokksund velkommen til et spennende foredrag med forfatter Bente Imerslund. Det handler om skogfinner og andre folkegrupper.
Annonse

I fjor kom boken som bygger på Bente Imerslunds omfattende arbeid gjennom 20 år med finskbeslektede folk i nord.

Den forteller om seks folkegrupper; kvener og skogfinner i Norge, skogfinner og tornedalinger i Sverige, karelere, vepsere og ingermanlandsfinner i Nordvest-Russland.

Annonse

Foredraget arrangeres i samarbeid med Foreningen Norden Øvre Eiker og det er gratis inngang.

Del: