17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er stabile tall på antall innleggelser og på legevakta i Drammen selv om det er mye smitte ute i samfunnet. (Illustrasjon: Alexander Jansen / DRM24)

Halvering av de offisielle smittetallene i Drammen siste uke

Smittetallene i Drammen er halvert siste uke i forhold til uken før hvor det var vel 3.000 smittede bekreftet med PCR-test. Sist uke var tallet nede i 1.604 bekreftede tilfeller. Men som før – det er ingen grunn til å tro at det ikke er langt flere som er smittet siden kommunen bare rapporterer PCR-testede.
Annonse

Når det gjelder hurtigtester er det registrert 1.872 positive i uke 7. Slår vi disse tallene sammen er det totalt registrert 3.476 smittede i løpet av siste uke.

Drammen kommune fikk også bekreftet et nytt dødsfall som tilskrives korona og kommunen har så langt registrert 62 dødsfall.

Annonse

Smittestatus uke 7, 14. – 20. februar
Antall smittetilfeller uke 7: 1604 (PCR bekreftet fra MSIS)
Antall smittede siste 14 dager: 4711
Antall smittede totalt: 30029 (PCR bekreftet)
Antall selvregistrerte hurtigtester: 1872
Antall døde totalt: 62 (ett covid-relatert dødsfall i uke 7)

Antall PCR tester tatt i Drammen denne uken er synkende for fjerde uke på rad, og andel positive tester er vedvarende høy.

– Det er knyttet usikkerhet til tallene for antall smittede, og hva synkende antall positive PCR-prøver representerer. Det er nå betydelig færre som anbefales PCR-test etter positiv hurtigtest, og færre som anbefales å teste seg med hurtigtest.

Det finnes ikke oversikt over hvor mange positive hurtigtester som ikke rapporteres inn til kommunen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Etter nye føringer fra helsedirektoratet og FHI har sykehuslaboratoriet sluttet å sende oversikt over positive prøvesvar til kommunens smittesporingsteam, og rapporterer nå kun til MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer).

Den enkelte får fortsatt svar på Helse Norge på prøven sin og kan finne informasjon både på Helse Norge og Drammen kommunes hjemmeside om hvordan vi forholder oss til positivt testsvar. 

Kommunens tall på PCR-positive vil derfor være like med de nasjonale tallene. Helse Norge er koblet opp mot MSIS slik at prøvesvarene fortsatt vil dukke opp der. Ikke-digitale brukere kan kontakte kommunens testtelefon for prøvesvar på 32 04 40 00.

For at vi skal ha best mulig oversikt over smittesituasjonen lokalt er det fortsatt viktig at alle som får en positiv hurtigtest registrerer denne i kommunens systemer. Så langt er det registrert 1.872 positive hurtigtester i uke 7.

Drammen sykehus rapporterer fortsatt om stabile innleggelsestall og grønt beredskapsnivå. 

Etter avvikling av forskriftsfestede koronarestriksjoner for en uke siden ser det ut til at indirekte indikatorer for smitte og sykdomsbyrde foreløpig holder seg stabile (legevakt + sykehus). Sykefraværet lokalt er vedvarende høyt.

Som varslet sist uke har Øvre Eiker valgt å avslutte den ukentlige rapporteringen av smittesituasjonen i kommunen.

Del:
Annonse