21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bygg og anlegg er gruppen med flest ledige i Vest-Viken med 692 helt ledige personer i februar. (Illustrasjon)

Rekordlav arbeidsledighet – bedre enn før pandemien

I februar var 10.148 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. Justert for sesongvariasjoner er nå antallet helt ledige lavere enn før pandemien. Vi må faktisk helt tilbake til før finanskrisen i 2008 for å finne et lavere nivå.
Annonse

4,1 prosent av arbeidsstyrken er nå registrert som arbeidssøkere. Dette er 551 færre enn ved utgangen av januar.

Blant arbeidssøkerne var 5.461 personer registrert som helt ledige i februar, noe som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Vest-Viken ligger dermed like under landsgjennomsnittet, som er på 2,3 prosent.

Annonse

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 6.930 personer. Det tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 3.218 registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 16.533 helt ledige personer i februar, noe som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med januar, er nå 882 færre personer registrert som helt ledige, en nedgang på 14 prosent. Bruttoledigheten har gått ned med 705 personer (- 9 prosent).

Antallet delvis ledige har gått opp sammenlignet med forrige måned. I februar var 3.218 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en økning på 154 personer (+ 5 prosent) sammenlignet med utgangen av januar. De delvis ledige utgjør nå 1,3 prosent av arbeidsstyrken.

– Vi ser nå en nedgang i antallet helt ledige i Vest-Viken. De fleste restriksjoner er fjernet og samfunnet er i ferd med å normalisere seg, noe vi forventer at bidrar til økt etterspørsel etter arbeidskraft i løpet av våren. Vi ser allerede nå at det er en relativt stor økning i antall ledige stillinger i vår region, sier Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken.

I Vest-Viken registrerte Nav 4.696 nye ledige stillinger i februar. Det er cirka 700 flere enn på samme tid i fjor.

Høyest og lavest
Drammen er kommunen med høyeste ledighet i Vest-Viken i februar. Her er 2,9 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Ål har i februar den laveste ledigheten i Vest-Viken, der 0,8 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid.

I Drammen er det nå 1.490 helt ledige. Det er 1.199 færre enn på samme tid i fjor. I Øvre Eiker er det kun 172 helt ledige noe som er 193 færre enn i februar i fjor.

Del:
Annonse