4. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommuneoverlege Ingeborg Johannessen sier det er viktig at befolkningen registrerer sine positive hurtigtester på kommunens nettsider sli at de får en bedre oversikt.

Svak økning i smittetallene i Drammen totalt – og nytt dødsfall

Drammen har den siste uken hatt en svak nedgang i PCR-bekreftede smittetilfeller med 1.531. Men tar vi med de innrapporterte hjemmetestene, er det en økning i smitten fra forrige uke med til sammen 3.476 tilfeller.
Annonse

Det har også vært et nytt dødsfall relatert til korona i Drammen og totalt er det nå 63 dødsfall med denne diagnosen.

I tillegg til disse PCR-smittetallene kommer 2.093 positive hurtigtester fra innbyggerne.

Annonse

Smittestatus for siste uke er:
Antall smittetilfeller uke 8: 1.531 (PCR bekreftet i MSIS)
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 3.328 (PCR bekreftet i MSIS)
Antall smittede totalt: 31.476 (PCR bekreftet i MSIS)
Antall døde totalt: 63 (ett koronarelatert dødsfall i uke 8)

(NB. Tallet for smittetilfeller siste 14 dager ble oppdatert kl. 09.58.)

Drammen sykehus er fortsatt på grønt beredskapsnivå og rapporterer om stabile innleggelsestall. Sykefraværet i kommunale tjenester er vedvarende høyt.

For femte uke på rad er det rapportert fall i antall PCR-bekreftede smittetilfeller. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til tallene for antall smittede, da det sammenlignet med tidligere er betydelig færre som anbefales å ta test. Det finnes ikke oversikt over hvor mange positive hurtigtester som ikke rapporteres inn til kommunen.

– Dette er andre uke vi fra Drammen kommune ikke rapporterer egne tall, men tall fra MSIS (Meldingsystem for smittsomme sykdommer). Endringen skyldes nye nasjonale føringer om at sykehuslaboratoriet kun rapporterer til MSIS, og ikke lenger også direkte til kommunen, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

For at kommunen lokalt skal ha best mulig oversikt over smittesituasjonen er det fortsatt viktig at alle som får en positiv hurtigtest registrerer denne i kommunens systemer.

Det er i uke 8 rapportert inn 2.093 positive hurtigtester av innbyggere i kommunen.

Øvre Eiker har som kjent sluttet å rapportere smittetall.

Del: