23. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Flere velger nå yrkesfag og bygg- og anleggsteknikk har i år 170 flere søkere enn i fjor. (Foto: Trine Sirnes)

Søker yrkesfag: Stor økning i antall søkere til bygg og anlegg

Etter søknadsfristen 1. mars var det nær 43.000 søkere til de videregående skolene i Viken fylkeskommune. 45 prosent av søkerne har primært søkt et yrkesfaglig utdanningsprogram. Det er omtrent det samme som i fjor.
Annonse

– Den største endringen i år sammenlignet med i fjor er at det er en stor økning i antall søkere til første året på bygg- og anleggsteknikk. Det er 170 flere søkere i år enn det var i fjor på samme tid, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune, Heidi Westbye Nyhus (AP).

Se antall søkere til utdanningsprogram (PDF, 150 kB)

Annonse

Søknadsfrist 1. mars
Fristen for å søke videregående opplæring var 1. mars. Totalt 42.874 elever hadde da søkt om skoleplass i Viken fylkeskommune. Det samme tallet for 2021 var 42.625.

Økning i søkertallet fra i fjor harmonerer med elevtallsveksten i Viken.

Søkemønsteret til videregående skole Vg1- første år:
• Det er i år 17.808 søkere til Vg1 til de videregående skolene i Viken fylkeskommune.• 55 prosent av det totale antallet har søkt studieforberedende utdanningsprogram.• Av disse har 36 prosent søkt Vg1 studiespesialisering (- 1 %).
• Samtidig har det vært en økning i antall søkere til Vg1 medier- og kommunikasjon og til Vg1 idrettsfag (+ 1 %).
• 45 prosent av søkerne har primært søkt et yrkesfaglig utdanningsprogram (+ 1%).
• Det er flest søkere til vg1 helse- og oppvekstfag.

Justering av opplæringstilbudet
Opplæringstilbudet ble vedtatt i fylkestinget i Viken fylkeskommune i desember 2021. Skoletilbudet skal nå tilpasses slik at plassene blir fylt opp, og flest mulig søkere får sitt førsteønske oppfylt.

Søkertallene vil endre seg noe etter at saksbehandlingen er ferdig før inntaket i juli.

Søkerne kan endre søknaden sin én gang innen 1. mai. Noen benytter seg av denne muligheten, og det skaper noen endringer i fordelingen av antall søkere.

Søkere og inntaksordningen
Viken fylkeskommune har inntak etter et nærskoleprinsipp til Vg1. Det innebærer at søkerne blir prioritert ved inntak til nærskolen.

Alle ordinære søkere til Vg1 konkurrerer på grunnlag av karakterer fra grunnskolen. I tillegg får de 100 poeng ekstra når de søker nærskolen. Dersom det er flere søkere enn plasser, kan de bli tatt inn på andre skoler enn nærskolen.

– Vi ser i år en liten endring i søkermønsteret til Vg1 studiespesialisering ved valg av skole sammenlignet med i 2021. Det kan synes som om søkerne nå i større grad primært søker nærskolene, sier fylkesråden for utdanning og kompetanse i Viken.

– Nærskoleordningen ble innført for første gang ved inntak til skoleåret 2021 – 2022, og det kan synes om flere søkere har tilpasset skoleønsket til denne ordningen. Samtidig har det vært en stor økning i antall søkere til vg1 bygg- og anleggsteknikk. I noen områder i fylket vil det bety en større kamp om plassene, fortsetter hun.

Søkernes rettigheter
Søkere til Vg1 med ungdomsrett har rett til å komme inn på ett av sine tre søkte utdanningsprogram. På Vg2 og Vg3 har søkere med ungdomsrett rett til å komme inn på et programområde som bygger på det søkeren har gått på.

Alle som har rett til videregående opplæring i Viken fylkeskommune skal få en plass. Første inntak til de videregående skolene i Viken fylkeskommune er ca. 10. juli.

Del:
Annonse