12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Huseiernes distriktsleder i Buskerud, Knut Weltz, gir alle kvinner (og menn) gratis samboerkontrakt i dag 8. mars.

Feirer kvinnedagen med gaven mange i Buskerud ikke vet de trenger

Huseierne feirer kvinnedagen 8. mars med en gave til alle kvinner i samboerskap.
Annonse

– Hele dagen i dag gir vi absolutt alle i Buskerud gratis tilgang til vår samboerkontrakt. Ingen kvinner skal stå igjen uten nåla i veggen den dagen forholdet tar slutt, sier forbrukerorganisasjonens distriktsleder Knut Weltz.

Distriktslederen i Buskerud mener økonomisk uavhengighet og trygghet for kvinner bør være en av de viktigste parolene i 8. mars toget.

Annonse

Unngå å stå på bar bakke
– Vi ser en rekke tilfeller der et par blir samboere, kvinnen flytter inn hos mannen, og bidrar til å nedbetale hans lån. Så tar forholdet slutt. Da har hun i praksis vært med på å nedbetale hans bolig, og står selv igjen på bar bakke; med mindre paret har tinglyst at hun har en eierandel i boligen hans, sier Knut Weltz.

Blant nyetablerere utgjorde to personer i fellesskap 59 prosent av kjøperne, i tredje kvartal 2021.Det kommer frem i en rapport utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse AS, NEF og Ambita.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 30 prosent av dem som lever i samliv er samboere. De siste tiårene har dette tallet steget med rundt 10 prosent. Tallet har aldri vært høyere. Og derfor har det aldri vært viktigere å dokumentere hva den enkelte i forholdet eier.

Huseiernes distriktsleder i Buskerud anbefaler derfor på det sterkeste å lage en samboerkontrakt. Dermed sikrer du deg bedre, hvis forholdet mot formodning skulle ryke.

– Mange er ikke klar over at samboere ikke har lover som regulerer felleseie, slik tilfellet er for ektefolk. Det økonomiske forholdet mellom samboere reguleres i stor grad av alminnelige formuerettslige prinsipper. Dermed avgjør eiendomsretten til eiendelene ved oppgjøret etter brudd hvem som eier det, sier Knut Weltz.

En problemløser
Han forteller at noen par på grunn av koronapandemien har blitt tvunget til å utsette sine giftemål. Da har de gjerne latt være å skrive ned hvem som eier hva. Med en samboerkontrakt vil de ha en ryddig avtale som viser hvem som eier de store verdiene, for eksempel boligen. De kan avtale om at bidrag til fellesutgifter skal være å anse som leie, eller om det er en måte å kjøpe seg inn i boligen på over tid. Kontrakten er det viktig å oppdatere med jevne mellomrom, og ikke minst hvis en av samboerne har arvet, dere har flyttet til ny bolig, eller dere har gjort større investeringer.

En samboerkontrakt sikrer begge parter og skaper forutsigbarhet ved et eventuelt brudd. Distriktslederen i Buskerud oppfordrer sterkt til å komplettere kontrakten med gjensidig testament, som vil kunne sikre den gjenlevende parten ved samboers dødsfall.

– Samboere arver ikke hverandre automatisk. Men arverett kan vi sikre gjennom et gjensidig testament, forteller Knut Weltz i Huseierne.

Gratis tilgang til samboerkontrakten får alle hele 8. mars ved å følge denne lenken

Også menn får fri tilgang til samboerkontrakten.

Fem ting du må huske å få med i samboerkontrakten
Hvem som eier boligen:
Dersom du eier en bolig og kjæresten din flytter inn, bør samboerkontrakten regulere hvor stor andel av boligen kjæresten eventuelt skal kjøpe seg inn i.

Hvordan regningene fordeles: Dersom det er betydelig forskjell i inntekter, bør samboerkontrakten inneholde noe om hvordan fellesøkonomien skal organiseres. Det kan da være naturlig at du inngår en avtale om å bidra etter evne, noe som i ekteskap er regulert gjennom lovverket.

Hvor stor andel av lånet som er hans og hennes: Har du og samboeren tatt opp lån sammen for å kjøpe bolig? Da bør samboerkontrakten beskrive hvordan låneforpliktelsene fordeler seg. Er de fordelt 50/50, eller for eksempel 30/70?

Hvem som skal ha boligen ved et brudd: Har en av partene for eksempel en sønn eller datter fra tidligere forhold som går på skole i nærområdet? Det kan være en rekke grunner til at en av partene ønsker å sikre seg en rett til å beholde boligen, så sant det er økonomisk mulig. Dette bør inn i samboerkontrakten.

Hvilke forsikringer dere har: Hva skjer hvis den ene parten blir ufør eller i verste fall dør? Er du gift og har livsforsikring, vil det være slik at ektefellen mottar forsikringsbeløpet, med mindre dere aktivt har avtalt noe annet. For samboere er hovedregelen motsatt: Da må du aktivt oppnevne partneren som begunstiget til forsikringsselskapet.

Kilde: Huseierne

Del:
Annonse