21. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Kari Anne Karlsen, leder av Viken KrF Kvinner. (Foto: Odd Martin Nerheim)

Sykepleie- og helsefagarbeiderkrise må håndteres nå

LESERINNLEGG: I Norge har vi per i dag for få sykepleiere, og mangelen forventes å øke i årene fremover. Det er estimert at vi vil mangle 31.000 sykepleiere i 2035.
Annonse

I tillegg viser koronapandemien at vi trenger flere sykepleiere, samtidig som så mange som 1 av 5 slutter i løpet av de 10 første årene i yrket. Blant helsefagarbeidere oppga så mange som 40 prosent at de hadde seriøst vurdert å slutte de siste 12 månedene.

Studieplassene fylles opp av motiverte ungdommer, men hverdagen blir raskt krevende, med mer krevende pasienter og høyt sykefravær. Dette har blitt forsterket de to siste årene og frafallet må bekjempes med konkrete midler. Dette er ikke mystiske grep, men kjente virkemidler som høyere grunnlønn, overtidsbetaling og dekning av videreutdanning. Vi er avhengig av flere varme hender i årene fremover og må vise i konkret handling at dette er innsats som settes pris på.

Annonse

Å opprette mange flere studieplasser kan uansett synes helt nødvendig.

Det er også svært viktig å sikre flere heltidsstillinger og riktig bemanning, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunal sektor, der behovet vil øke mest fremover. Nordcare-undersøkelsen viser at deltidsstillinger og kombinasjon av flere stillinger er mest utbredt i Norge, hvor så mange som 21 prosent oppgir at de gjerne ville hatt større stillingsprosent.

I Sverige gjelder dette 14 prosent, mens det i Danmark og Finland kun er fem prosent og to prosent. I motsetning til Norge har f.eks. danskene og finnene etablert en ansettelsesnorm på store og hele stillinger og i Finland er heltid hovedregelen.

Kanskje det er tid for en studietur til nabolandene, for både ny arbeids- og inkluderingsminister, og statsrådene Gram og Kjerkol? Her trengs inspirasjon til konkrete endringer, for nå er det tid for å ta grep.

For å unngå enda større slitasje og frafall blant sykepleiere og helsefagarbeidere, bør regjeringen prioritere oppjustering av stillinger, sikre gode lønnsvilkår, gi mulighet for videreutdanning og sikre økt bemanning i hele helsesektoren.

Vi ønsker å møte framtiden med nok varme hender i sektoren.

Kari Anne Karlsen
Viken KrF Kvinner

Del:
Annonse