16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Smittetallene i Drammen kommune er synkende, men smittevernoverlege Einar Sagberg tror det er store mørketall her.

Synkende smittetall – men stor usikkerhet til riktigheten

For syvende uke på rad er det synkende smittetall i Drammen, men kommunen stiller seg tvilende til om hvor reelle de er.
Annonse

Statusrapport for koronasmitte uke 10:
Antall smittetilfeller uke 10: 727 (PCR bekreftet i MSIS)
Antall smittetilfeller siste 14 dager: 1.784 (PCR bekreftet i MSIS)
Antall smittede totalt: 33.454 (PCR bekreftet i MSIS)
Antall døde totalt: 64

For syvende uke på rad synker antall PCR-bekreftede smittetilfeller i Drammen. Tallene er hentet fra MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer) da laboratoriet ikke lenger rapporterer direkte til kommunens smittesporingsteam.

Annonse

– Det er fortsatt knyttet usikkerhet til tallene for antall smittede, da det sammenlignet med tidligere er betydelig færre som anbefales å ta test, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Det finnes ikke oversikt over hvor mange positive hurtigtester som ikke rapporteres inn til kommunen.

– For at kommunen lokalt skal ha best mulig oversikt over smittesituasjonen er det fortsatt viktig at alle som får en positiv hurtigtest registrerer denne i kommunens systemer, sier Sagberg.

Det er i uke 10 rapportert inn 1.079 positive hurtigtester av innbyggere i kommunen.

Drammen sykehus er fortsatt på grønt beredskapsnivå og rapporterer om stabile innleggelsestall.

Sykefraværet i kommunale tjenester er vedvarende høyt men det kan nå synes som om det er en begynnende bedring.

Øvre Eiker har sluttet å rapportere smittetall.

Del:
Annonse