27. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Koronapandemien har ført til at mange eldre har blitt inaktive og ensomme. Nå skal de inspireres til å komme seg ut med 10 ulike filmer. (Foto: ØEK)

10 filmer for eldre skal inspirere til aktiviteter i hverdagen

Koronapandemien har ført til at mange eldre har blitt inaktive og ensomme. I samarbeid med frivillige, har Trivsels- og mestringssenteret på Eikertun helsehus derfor laget filmer som skal inspirere og hjelpe eldre til mer aktivitet.
Annonse

Trivsels- og mestringssenteret i Øvre Eiker kommune mottok våren 2021 300.000 kroner fra Stiftelsen DAM til å gjennomføre et ettårig samarbeidsprosjekt med Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Prosjektet har resultert i mange filmer med helsefremmende fokus som har som mål å redusere inaktivitet og ensomhet for kommunens innbyggere over 65 år.

De eldre rammes hardt
Mange av de faste møtepunktene for den eldre befolkningen har vært helt nedstengt i pandemitiden.

Annonse

– Nedstengingen av trenings- og kulturtilbudene har rammet aktivitetsnivået til de eldre hardt, og mange har levd en inaktiv og isolert tilværelse i denne perioden. Regelmessig aktivitet er et viktig bidrag for å ha god helse og livskvalitet, og i særlig grad for de eldre. Derfor har det vært viktig å ta tak i dette, sammen med Øvre Eikers store frivillighet, sier prosjektleder og tjenesteleder for Trivsels- og mestringssenteret, Gry C. Nordahl.

Filmer tilpasset ulike aldere og nivåer
Trivsels- og mestringssenteret har med prosjektmidlene fått muligheten til å produsere 10 folkehelsefilmer som skal bidra til å stimulere til mer bevegelse og bedre helse, samt sosialt felleskap. Filmtilbudet skal representere mangfold og tilpasses alle nivåer.

Ansatte ved Trivsels- og mestringssenteret har invitert med seg ulike samarbeidspartnere i filmene og involvert frivillige organisasjoner i kommunen i prosjektet. Filmteamet består i hovedsak av idrettspedagog Ida Larsen Thorrud og psykiatrisk sykepleier Bjørn Rørdam Bergersen. Sammen har de variert og lang erfaring både fra kommune- og spesialisthelsetjenesten og frivilligsamarbeid.

– Filmproduksjonen og tilbudet er først og fremst rettet mot eldre hjemmeboende i Øvre Eiker og beboere i bolig med bemanning og dagsenter. Vi ser at film skaper samarbeid og gode relasjoner på tvers av grupper og generasjoner, og vi har så mye å lære av hverandre, forteller Bjørn Rørdam Bergersen.

Aktiviteter ute og inne
Når alle filmene er helt ferdige, vil de bli publisert digitalt, blant annet i sosiale medier og på kommunens hjemmeside. De vil også bli brukt i veiledningssammenhenger ved forebyggende tjenester som Innsatsteam, korttidsavdeling, dagsenter, boliger med bemanning og praktisk bistand.

De ulike filmene tar for seg blant annet intervalltrening i friluft, fallforebyggende balanse, styrketrening og sittedans i naturen. De helse- og treningsrelatert opplæringsfilmene viser aktiviteter vi kan få til enten hjemme eller utendørs i nærområdet.

Filmskaperne håper aktivitetsfilmene kan engasjere, skape nysgjerrighet i lokale omgivelser, fremme hverdagsmestring og bidra til at folk opprettholder både fysisk og sosial funksjon.

Del:
Annonse