27. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fra dagens øvelse ved Hokksund flyplass. En ble «skutt og såret» - men det var bare en øvelse.

HVs spydspiss «Gunnerside» med kamptrening i Hokksund

Minst fem personer hadde forskanset seg i et gammelt og falleferdig hus ved Hokksund flyplass. De skal ha vært bevæpnet og farlige. Da ble Heimevernets innsatsstyrke «Gunnerside» kalt ut for å pågripe personene. Men i dag var det hele en øvelse.
Annonse

Med 3.000 personer i innsatsstyrken fordelt på 12 avdelinger over hele landet er Heimevernet forsvarets førsteskanse. Avdelingene, som kaller seg «Gunnerside» etter gruppen som tok ut tungtvannsproduksjonen på Vemork under krigen, trener ekstra mye – opp til en måned hvert år og de er bedre utstyrt enn øvrige HV-soldater. Totalt er det rundt 40.000 HV-soldater i Norge.

I hele dag har de holdt på med treningen like ved Hokksund flyplass. Her fikk de låne et gammelt og rimelig falleferdig hus som er gjort klart til rivning. Det passer HV bra, for det er i rivningsklare hus de trener best. De er heller ikke særlig velkomne i andre bygg da det kan gå hardt for seg noen ganger.

Annonse

Godt bevæpnet og med samband seg imellom sikres området rundt huset først.

Forberedt på det meste
Med det som nå skjer i Ukraina, er øvelser på hjemmebane enda mer viktig. Nå var det ikke konvensjonell krigføring de trente på i dag, men sikring av objekter og det å ta seg inn og pågripe folk som kunne utgjøre en sikkerhetstrussel. Dette er senario som er ytterst reelt i andre og skarpe aksjoner de kan bli kalt ut på.

Det var folk fra innsatsstyrken til HV03 som stilte i Hokksund i dag. Basen deres er Heistadmoen like utenfor Kongsberg. Med på øvelsen var også vernepliktige, men da som markører og «kjeltringer» inne i huset. I tillegg var det ulike befal som fulgte med på hendelsen.

Under ledelse av major Mats Conny Øien, gikk styrken til aksjon i og rundt huset og fikk til slutt alle sammen ut. I øvelsen som Eikernytt.no var med på, ble en person «skutt» om måtte tas hånd om av saniteten. Ellers gikk det meste greit etter en del skriking og roping før personene i huset valgte å overgi seg.

Mannskapene fra HV03 ankommer plassen og er i ferd med å ta seg inn i huset.

Øien tok en gjennomgang av øvelsen umiddelbart etterpå og kunne slå fast et det ble litt for mye snakking og skriking – litt for lite aksjon. Derfor sendte han dem inn igjen for å drille mannskapene en gang til.

De fleste som er med i denne troppen har helt vanlige sivile jobber til daglig. Men de er godt trent og når uniformen kommer på, er det full tenning og innsats. I tillegg er det vernepliktige som melder seg til slik tjeneste. Det er likevel åpning for andre som har gjort seg ferdig med forsvaret i første omgang til å søke opptak i troppen. Men du skal være rimelig motivert for å bli med.

Øystein Kalma følger med på øvelsen og sjekker at alt går riktig for seg.

Må bli mer synlige
– Vi må bli flinkere til å vise oss fram og fortelle om hva vi driver med. Spesielt gjelder dette i områder som ikke har en leir hvor folk er vant til å se mannskaper i uniform og med våpen til daglig, sier Mats Conny Øien.

Heimevernet kan settes inn i alle typer oppdrag, også rent sivile slik vi så på Gardermoen under koronapandemien. De drev da grensekontroll. HV bistå også med grensekontrollen til Sverige da det ble innført innreiseforbud av samme årsak.

Her er noen bilder fra dagens øvelse i Hokksund.

HV-soldatene kommer opp i andre etasje hvor to personer har forskanset seg.
Her er det bare å overgi seg.
Her er en av personene i huset pågrepet og uskadeliggjort.
Evaluering rett etter at øvelsen var ferdig. Sjefen var ikke helt fornøyd og ville kjøre en ny runde.
Dette falleferdige huset ved Hokksund flyplass var base for dagens øvelser. Totalt tre lag trente her.
Del:
Annonse