29. mars 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunedirektør Trude Andresen er svært godt fornøyd med resultatene i rapporten, men innser at det er forbedringspotensial på en del punkter.

Gode resultater når kommunen fikk testet seg selv – men kan bli bedre

Øvre Eiker har fått gjennomført en evaluering av forvaltningspraksisen i kommunen. Hensikten er å få vurdert på hvilke områder Øvre Eikers kommuneorganisasjon fungerer godt i dag, hvor det er rom for forbedringer, og hvordan utviklingen har vært. Men det er rom for forbedringer på en rekke områder.
Annonse

Dette er andre gangen Øvre Eiker kommune gjennomfører en slik evaluering. Første gang var i 2015. Også denne gangen er Kommunekompasset brukt som metode. Evalueringen er en del av det kontinuerlig pågående utviklingsarbeidet i kommunen som organisasjon, heter det i en pressemelding.

Meget god utvikling
Det er KS Konsulent som har gjennomført evalueringen. De har i sin rapport også sammenlignet Øvre Eiker kommune med øvrige kommuner som har benyttet denne metodikken. Resultatene i Øvre Eiker er jevnt over svært gode. Kommunen skårer sjette høyest blant de 67 evalueringene (i 56 kommuner) som er gjort siden 2013 i Norge. Øvre Eiker har hatt meget god utvikling på seks av åtte områder siden forrige evaluering i 2015, og KS Konsulent mener dette vitner om et helhetlig, systematisk og langsiktig utviklingsarbeid.

Annonse

– Svært godt fornøyd
Kommunedirektør Trude Andresen er svært godt fornøyd med det gode resultatet og tilbakemeldingene i rapporten fra KS Konsulent.

– Vi har de siste årene lagt ned en stor jobb i å videreutvikle kommuneorganisasjonen, med alle våre 1.200 ansatte. Vi har satt oss klare mål og tydeliggjort utfordringene. Vi jobber systematisk med å finne nye løsninger på dem ved å legge særlig vekt på å komme tidlig inn med tiltak og jobbe mer på tvers av tjenester og fagområder, og i mange tilfeller også sammen med innbyggerne. Det er gledelig å se at det gir resultater. Målet er at kommunen er rigget for å bidra til at innbyggerne våre mestrer livet sitt så godt hver og en har forutsetninger for, sier hun.

Positiv organisasjonskultur
En viktig årsak til at Øvre Eiker skårer så høyt, er ifølge rapporten, at de har klart å utvikle en gjennomgående positiv organisasjonskultur. Politikere, ledere og tillitsvalgte er velvillige og ser muligheter i det meste. Dette betegnes som veldig bra og noe KS Konsulent ikke ser så ofte i kommunekompassevalueringer.

Rom for forbedringer
Rapporten sier samtidig noe om at det er et behov for å utvikle en del av systemene i Øvre Eiker kommune. Mange systemer og forvaltningsprosesser er utdaterte, lite funksjonelle og har et stort behov for revisjon og oppdatering. Kommunedirektøren er glad for den konstruktive tilbakemeldingen.

– Det fine med å gjennomføre en slik evaluering av oss selv, er at vi også får vite hvor vi kan forbedre oss. Vi vet at en del av våre systemer er utdatert, og vi er nå midt i store anskaffelses- og implementerings-prosesser hvor vi blant annet får nytt sak- og arkivsystem, ny rekrutteringsløsning, ny hjemmeside og flere nye interne systemer som vi tror vil effektivisere måten vi jobber på. Dette kommer til å bety mye for både egne ansatte og innbyggerne når ting forhåpentligvis skal gå raskere og blir enklere, sier Trude Andresen.

Del: