16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Knut Kvale utelukker ikke at de kan ta i bruk Hassel fengsel for å huse flyktninger fra Ukraina. Fengslet står tomt og har en stor bygningsmasse.

Øvre Eiker skal huse 200 flyktninger – Hassel fengsel kan bli løsningen

Øvre Eiker kommune har fått spørsmål om de kan huse 200 flyktninger fra Ukraina. Nå ber de innbyggerne vurdere om de har ledig husrom til noen av disse flyktningene. Samtidig har kommunen, sammen med flere andre eierkommuner, et nedlagt fengsel som står helt utbrukt og nesten intakt.
Annonse

Å kunne huse så mange som 200 flyktninger fra Ukraina betyr at kommunen må bruke en miks av kommunale boliger, privat innkvartering og andre løsninger. Øvre Eiker har pr. i dag ikke nok ledige boliger og derfor er Hassel fengsel lansert som en mulig løsning.

Hassel fengsel ble lagt ned i 2019 og eies av flere kommuner. Landbruksdelen av eiendommen er solgt, men bygningsmassen står tom. Kommunen er i ferd med å omregulere eiendommen fra offentlig formål til boligformål, men dette tar tid.

Annonse

Ifølge Frode Bolstad i Øvre Eiker kommunale eiendom er eiendommen fortsatt til salgs, men at det ikke er kommet inn konkrete bud på den ennå. Han sier det ikke skal være noe i veien for at den kan huse flyktninger, men da må det kommunale eiendomsselskapet først få en henvendelse fra kommunens ledelse.

En mulighet
Ifølge ordfører Knut Kvale har kommunen fått henvendelse fra flere private om at de kan huse flyktninger. I tillegg er det kjent at none allerede er innkvartert på gårder i Øvre Eiker.

– Vi har mange positive innbyggere som vil stille opp, men foreløpig er det lite som er avklart. Vi venter på sentrale myndigheter om hvordan vi skal forholde oss med dekning av utgifter og betaling for privat innkvartering, sier Kvale.

Han bekrefter at Hassel fengsel er med i vurderingen for mulig bosetting, men det finnes også andre lokale alternativ – også i Skotselv.

Flere privatpersoner har tatt til orde for at nettopp Skotselv og Hassel må være et godt sted da det er nær vei til skole og barnehage, samt gode rekreasjonsmuligheter. Området som Hassel fengsel ligger på er også godt egnet til en rekke aktiviteter, men det er usikkert hva som må gjøres for å sette lokale i stand.

Det var 26 fengselsplasser på Hassel, men etter all sannsynlighet vil det kunne huse langt flere ettersom det her dreier seg om kvinner og barn som kan dele rom.

Kommunen har opprettet egne telefonnummer og eposter for både de som har noe å tilby når det gjelder bosetting og for flyktninger som har tatt seg hit på egenhånd. Kvale understreker viktigheten av å få en oversikt hvor mange som er her og ikke minst hva de sentrale myndigheter har å stille opp med.

Som meldt i en rekke andre medier er det relativt uoversiktlige tilstander på mottaket i Råde og som Eikernytt.no fortalte om forleden, så sendes flyktninger med buss på lange turer uten at det er tatt høyde for matservering underveis.

Mange praktiske spørsmål
– Dette er flyktninger som har alle rettigheter. Det vil si at de skal gå på skole eller i barnehage, men vi har rimelig fulle klasser som det er. Kan vi overfylle klasserommene og bryte lærenormen og hvem skal i tilfelle kunne gi tillatelse til dette, spør ordføreren.

Han legger til at det fortsatt er mye som skal på plass før de kan ta imot flyktninger og så langt er det ikke kommet noen gjennom offisielle kanaler. Han understreker viktigheten av at de som allerede måtte ha kommet, registrerer seg som flyktning, enten hos politiet eller hos kommunen. Først da slår den enkeltes rettigheter inn.

Her er kontaktinfo:
Jeg har ledig husrom/bolig som jeg kan tenke meg å leie ut til flyktninger, hva gjør jeg?

Har du ledig husrom til flyktningene som kommer, kan du sende oss en e-post til [email protected] .

Eposten din går til Øvre Eiker kommunale eiendom KF som tar kontakt med deg. Jeg vil gjerne bidra på andre måter, hvordan kan jeg gjøre det? Send oss en e-post til [email protected] om du hva ønsker og har mulighet til å bidra med.

Dersom du er næringsdrivende, kan din bedrift bidra til å hjelpe flyktninger ut i arbeidslivet. Det vil bli behov for jobber, arbeidstreningsplasser og praksisplasser for nyankomne fra Ukraina.

Ta kontakt med NAV Øvre Eiker (tlf. 46425625, eller e-post [email protected]) om dette er aktuelt for ditt foretak.

Har du nettopp ankommet Øvre Eiker kommune som flyktning?

Have you recently arrived in Øvre Eiker as a refugee?

Da ber vi deg ta kontakt med Øvre Eiker kommune – enten via e-postadressen [email protected], eller ved å ringe telefonnummer 464 25 625.

Please contact us via the following e-mailadress or phone number: [email protected] or 0047 464 25 625.

Del:
Annonse