23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Næringsminister Jan Christian Vestre har ansvar for Justervesenet og natt til søndag stiller han klokken én time fram.

Evig tema: Tiden er inne for å stille klokka – fram eller tilbake?

Natt til søndag 27. mars går vi over til sommertid og det evige spørsmålet dukker opp hver gang. Skal vi stille klokka fram eller tilbake? Og hvorfor skal vi i det hele tatt drive med dette her?
Annonse

– Kveldene vil bli lysere, selv om verden er blitt mørkere. Jeg skulle ønske at vi kunne stille klokka til en tid der både krig og pandemi var over, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Mange lurer på hvor lenge vi skal fortsette med normaltid og sommertid. Norge venter nå på at EU-landene skal ta stilling til et forslag som innebærer at vi skal slutte å stille klokka.

Annonse

– På grunn av pandemien er ikke forslaget ferdigbehandlet hos Rådet for den Europeiske Union. Norge kommer til å vente på EU før vi tar stilling til hvordan vi løser dette, men det er sannsynlig at vi legger oss på samme linje, sier Vestre.

Komiteen for transport og turisme i Europaparlamentet ba i mars i fjor Rådet om å få fortgang arbeidet. Så lenge saken ikke er ferdig behandlet vil EU og EØS-land med unntak av Island fortsette å bruke sommertid og normaltid.

Har dårlig tid
Med ansvar for Justervesenet har næringsministeren også ansvar for riktig tid i landet. Selv har statsråden store ambisjoner for norsk næringsliv, og dårlig tid til å nå regjeringens store mål.

– Selv om verden er ustabil er denne regjeringens jobb fortsatt å skape jobber, styrke investeringene på fastlandet og øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. På samme tid skal vi kutte klimagassutslipp med begge hender – derfor har vi dårlig tid, sier næringsministeren.

Spørsmål og svar om sommertid og normaltid

Hvorfor stiller vi klokka?
Den historiske grunnen til sommertidsordningen var energisparing. Noen land innførte sommertid under første verdenskrig for å spare kull som skulle brukes i krigen. Det sies at George Hudson var den første som foreslo sommertid. Han var forsker og ønsket seg mer sol på kvelden for å drive med insektsamling.

Risikerer vi at alle land i Europa får forskjellig tid dersom sommertidsdirektivets oppheves?

Svært mange land i EU/EØS-sonen følger tidssonen sentraleuropeisk tid. Når forslaget legger opp til at hvert medlemsland skal velge om de vil videreføre vintertid som normaltid, eller velge sommertid som ny normaltid innebærer dette risiko for økte tidsforskjeller i EU.

Hva er sommertid, vintertid og normaltid?
Norsk normaltid (også kalt vintertid) er en time foran den såkalte UTC-tid. UTC står for «Coordinated Universal Time», som er en felles, legal tid som gjelder over hele verden.

Sommertid er den perioden av året hvor klokkene stilles én time fram sammenlignet med resten av året. Sommertid ble opprinnelig innført i en rekke land i Europa under første verdenskrig, hvor hensikten var å utnytte dagslyset bedre i den perioden av døgnet vi normalt er våken. Én lys time ekstra om kvelden ville blant annet spare energi til oppvarming og belysning.

Norsk sommertid er to timer foran UTC-tid. Sommertid gjelder normalt fra kl. 02.00 (UTC + 1 time) siste søndag i mars til kl. 03.00 (UTC + 2 timer) siste søndag i oktober.

Hvor lenge har Norge hatt sommertid?
Norge hadde sommertid første gang i 1916, deretter 1940-45, 1959-1965 og så hvert år siden 1980. (Kilde: https://snl.no/sommertid)

Hva er de gode huskereglene for hvilken vei klokka skal stilles?
En god huskeregel kan være at på våren ser vi fram til sommeren, og stiller dermed klokken fram. På høsten lengter vi tilbake til sommeren, og stiller klokken tilbake. En annen måte å huske på er at vi setter hagemøblene fram før sommeren og tilbake etter sommeren.

Hva gjør nabolandene våre?
Sverige, Finland og Danmark har sommertidsordning i dag. Russland og Island har ikke.

Del:
Annonse