27. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Signering av samarbeidsavtale med Viken fylkeskommune om drift av en etablerertjeneste i Drammensregionen.

Samarbeidsavtale skal gi enda bedre støtte til gründere

Kommunene Drammen, Lier og Øvre Eiker undertegnet i dag en samarbeidsavtale med Viken fylkeskommune om drift av en etablerertjeneste i Drammensregionen. Med som avtaleparter og bidragsytere er også Nav Drammen og Innovasjon Norge.
Annonse

Etablerertjenesten skal blant annet bidra til oppstart av flere nye virksomheter i regionen og styrke deres vekst og lønnsomhet, hjelpe gründere med å bygge nettverk og kompetanse og ha et tett samarbeid med ulike kompetansemiljøer og lokale og regionale næringsaktører, melder Drammen kommune på sine nettsider.

Til stede i Storstua i rådhuset i Drammen var blant annet ordfører i Drammen kommune, Monica Myrvold Berg, som undertegnet på vegne av de tre kommunene, ordfører i Lier kommune, Gunn Cecilie Ringdal, ordfører i Øvre Eiker kommune, Knut Kvale, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen, leder i Nav Drammen, Katrine Christiansen og rådgiver i Innovasjon Norge, Bjørn Trygve Lohne Hansen.

Annonse

Viken fylkeskommune har tatt initiativ til samarbeidsavtalen, og fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen uttrykte at hun ser frem til å følge arbeidet videre:

– Vi skal ha en etableretjeneste med høy kvalitet i hele fylket som er gjenkjennelig og lett å finne frem til. Den skal bidra til å øke antallet nyetableringer og styrke levedyktighet, vekst og lønnsomhet i de virksomhetene som etableres. I tillegg skal den være et virkemiddel for avtalepartene i deres næringsutviklingsarbeid, med en innretning tilpasset regionens utfordringer og fortrinn, sa fylkesrådslederen.

– Vi er glade for at de tre kommunene Drammen, Lier og Øvre Eiker kan styrke denne tjenesten gjennom en forpliktende avtale med Viken fylkeskommune, sa ordfører i Drammen kommune, Monica Myrvold Berg på vegne av de tre kommunene i samarbeidet.

– Den avtalen vi nå inngår, er et konkret eksempel på godt regionalt samarbeid, der vi sammen jobber for å legge til rette for næringsvekst og spesielt nyetableringer i vårt felles bo- og arbeidsmarked, sa ordføreren videre.

Enda bedre tilbud til gründere
Hittil har Drammen, Lier og Øvre Eiker hatt en felles etablererveiledningstjeneste, kalt Gründerboost. Kommunene har i mange år samarbeidet godt om å tilby kurs- og veiledningstilbud til gründere og andre nyetablerte bedrifter som har behov for inspirasjon, starthjelp og bistand til videreutvikling av nystartede virksomheter.

Næringsforeningen i Drammensregionen drifter Gründerboost på vegne av kommunene. Gjennom den nye avtalen med Viken fylkeskommune vil Gründerboost få styrket sine økonomiske rammer slik at de kan gi et enda bedre tilbud til dem som har behov for tjenesten. Dette styrker muligheten for å nå målet om å øke antall nyetableringer i Drammensregionen.

– Tiden for å satse på gründervirksomhet og regionalt samarbeid kunne ikke vært bedre. Hele Drammensregionen står på terskelen til en rivende utvikling de neste årene. Vi ser allerede heisekranene over regionhovedstaden. Sykehuset er i ferd med å ta form. Kollektivtransporten styrkes, sa ordfører i Drammen kommune, Monica Myrvold Berg før signering av avtalen.

Etableringen av et Gründerhus i Drammen våren 2022 vil også kunne være med å styrke grunnlaget for alle gründere i hele regionene, og vil være en naturlig samarbeidspartner for Gründerboost.

Avtalen gjelder fra 1. januar 2022 til 31. desember 2025, med mulighet for forlengelse.

Knut Kvale i sofaen i Storstua på rådhuset i Drammen. Her med ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg t.v. og ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal.
Del:
Annonse