25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bålbrenning er både koselig og nødvendig mange ganger, men nå er det tørt i skog og mark og stor fare for skogbrann. (Foto: Unsplash/Sarah Ardin)

Varsler stor fare for skogbrann over hele Sør- og Østlandet

En usedvanlig tørr vår på Østlandet har ført til at det nå er stor skogbrannfare på Sør- og Østlandet. I dag har Varsom.no sendt ut gult varsel.
Annonse

Det betyr at vegetasjonen kan antennes meget lett ved bruk av åpen ild eller engangsgriller ute i skog og mark.

Det er mange steder en utfordrende situasjon, og det kan innføres lokale restriksjoner som tilsier bålforbud selv om det generelle bålforbudet ikke trer i kraft før 15. april.

Annonse

Situasjonen vil ikke bedre seg før det kommer regn av betydning. Det betyr godt med regn eller ei skikkelig rotbløyte på folkelig språk.

Hvert år går store verdier opp i røyk på grunn av uforsiktighet med åpen ild og det har vært flere tilfeller allerede der etterlatte bål har ført til utrykninger for både brannvesen og politi.

Ofte er bålplasser på ulendte steder som det krever stor innsats fra mannskapene å komme seg fram til. Dette igjen setter den øvrige beredskapen i samfunnet i fare, og burde være helt unødvendig ressursbruk om du slukker bålet etter deg på en forsvarlig og grundig måte.

Råd for bål i skog og utmark:

Respekter det nasjonale bålforbudet 15. april til 15. september. Ikke tenn bål i skog og utmark i denne perioden.

Utmark er all udyrket mark, skog, fjell og strandområder, inkludert øyer.

Følg med på skogbrannvarselet og følg rådene fra ditt lokale brannvesen.

I perioder uten nedbør øker skogbrannfaren raskt. Særlig tidlig på våren før gresset blir grønt, kan brannfaren være ekstrem. Følg med på skogbrannfareindeksen til Meterologisk Institutt. Merk at det kan være store lokale variasjoner.

Bruk godkjente bålplasser hvis du skal tenne bål.

Du finner info om hvor de er på din kommunes nettsider.

Tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale.

Vær obs på vindretning og vindstyrke.

Unngå å brenne materiale som gir gnister. Det er materiale som papir, bartre, lyng og lignende.

Forlat aldri bålet før du er sikker på at det skikkelig slokket.

Å gå fra et brennende bål kan regnes som uaktsomhet og være straffbart.

Du kan grille i egen hage, men det skal ikke være til sjenanse for naboene.

Unngå bruk av engangsgriller. Hvert år er de årsak til flere gressbranner, og de forsøpler.

Skogbrannvett-reglene. I perioder med tørke i naturen kan et lite bål fort utvikle seg til en stor skogbrann. Brannvernforeningen har utformet egne brannvett-regler til bruk i skog og mark, lett inspirert av fjellvettreglene.

Varsom.no har nå sendt ut skogbrannvarsel på gult nivå for Sør- og Østlandet.
Del:
Annonse