16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Senest 20. mars kjørte en bil av veien på Gamle Kongsbergvei og nok en gang måtte alle nødetater rykke ut. Nå er det foreslått bom på denne strekningen for å stanse gjennomgangstrafikken.

Vil stoppe gjennomgangstrafikken med bom på Gamle Kongsbergvei

I dag ble det kjent at fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes, går inn for å sette opp bommer for å stanse gjennomgangstrafikken på Gamle Kongsbergvei og Lurdalen. Nå er det opp til Statens vegvesen om det blir noe av.
Annonse

Som vi har fortalt gjennom en rekke saker, har det vært en solid økning i trafikken på Gamle Kongsbergvei og Lurdalsveien etter at det ble innført bompenger på E134 gjennom Kongsberg. Selv de som bare kjører noen få hundre meter på den nye veien og skal til Kongsberg, må betale bompenger.

Det har gjort at mange har valgt å kjøre Gamle Kongsbergvei i stedet. Med økt trafikk har antall ulykker økt radikalt og beboerne langs denne veistrekningen er bekymret for liv og helse. Senest 20. mars var den en bil som kjørte av veien. Delvis islagte partier og et veivedlikehold som ikke akkurat er prioritert, ble anslått å være årsaken til denne ulykken.

Annonse

Men det er en kjensgjerning at denne veistrekningen er blitt en fartsprøve og at det kun er flaks at ingen er blitt alvorlig skadet eller drept her.

Dette har vi bedt om lenge
Ordfører i Øvre Eiker, Knut Kvale har engasjert seg i denne saken sammen med Kongsberg-ordføreren. I dag kunne han informere en ivrig representant for oppsitterne langs veien, Marie Gjerden, om brevet som har gått til Statens vegvesen.

Forslaget fra fylket er at det settes opp en bom i hver ende av veien, men at du kun blir belastet dersom du passerer begge innen rimelig tid. Dermed rammes ikke de som bor der og som er avhengige av å bruke veien for å komme seg på jobb mm.

Marie Gjerden (lille bilde) sier til Eikernytt.no at dette absolutt er en løsning de er fornøyd med. Formålet er å få ned trafikken og få en trygg vei igjen for alle trafikantgrupper blir sikra.

– Min holdning er at bommen må plasseres slik at det tjener hensikten i å begrense gjennomkjøring og at det ikke belaste lokalbefolkningen. Men dette kan ta tid, og hva vegvesenet svarer, vites ikke pr nå, sier Knut Kvale i henvendelsen til oppsitterne.

Han mener en bom ved innfallsporten på Darbu og en bom nede i bakkene mot byen er løsningen. Da kan lokaltrafikk og Lurdalen kjøre fritt inn og ut .

Men om dette er en løsning Statens vegvesen kommer til å gå inn for, er høyst usikkert. Det har vært flere møter mellom kommunen, oppsitterne og fylket om denne saken, som har dratt ut i tid.

Del:
Annonse