15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Her holder politiets teknikere å hente ut alle hasjplantene fra boligen litt utenfor Hokksund.

Politiet avslørte omfattende hasjplantasje i Hokksund

Politiet gikk i går til aksjon mot en privatadresse litt utenfor Hokksund sentrum. På adressen fant de store mengder med hasjplanter. I dag var teknikere fra Drammen på plass og hentet ut narkotikaen.
Annonse

Etter det vi kjenner til skal politiet ha aksjonert mot en adresse litt utenfor Hokksund sentrum i går. Her skal de ha kommet over store mengder med hasjplanter og trolig ferdig tørket hasj.

I dag var politiet på plass igjen og teknikere fra Drammen politistasjon gikk gjennom huset for å samle opp plantene.

Annonse

Det var minimum ni store sekker med planter som ble funnet i huset. Men politiet er svært tilbakeholdne med opplysninger i denne saken.

Gjennom om en vakthavende jurist i Tønsberg får Eikernytt.no beskjed om at ingen i politiet vil uttale seg i denne saken og vi blir bedt om å ta kontakt igjen fredag.

Da vi oppsøkte stedet i dag, hadde politiets teknikere gjort klar ni store sekker med hasjplaner for transportering inn. En patrulje var satt til vakthold ved bolighuset. Ingen av disse ville snakke med Eikernytt.no om funnene og aksjonen.

Det er minst ni sekker med hasjplanter i denne stabelen utenfor huset. Det er usikkert om det også er funnet ferdig tørket hasj for salg.

Samtidig kom det lokale everket til stedet med to mann. Om dette var for å koble ut strømmen til det aktuelle bygget eller ikke, er ikke klarlagt. Det er ikke uvanlig at de som har en hasjplantasje tjuvkobler strømmen slik at den store mengden med strøm som kreves for dyrking, ikke synes på strømmåleren.

Det er Ingrid Høivik Robberstad ved Øvre Eiker lensmannskontor som er etterforskningsleder i denne saken. Heller ikke hun ønsker å uttale seg til Eikernytt.no i dag av hensyn til etterforskningen.

Det er registrert kun én person på den aktuelle adressen, men ettersom det er flere hus på eiendommen, er det uklart om vedkommende står bak denne plantasjen.

Politiets teknikere fra Drammen og en patrulje som holdt vakt var på plass på adressen utenfor Hokksund i dag.
Del:
Annonse