21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Her blir det solceller: Geir Høybråten (t.v.) og Frank Hvidsten fra Loe Betongelementer på taket av en av hallene sammen med Bengt Morten Olufsen i PV Solar.

Satser på solceller – sparer 30 prosent i året på strømutgiftene

Loe Betongelementer og Loe Rørprodukter har signert hver sin kontrakt med det lokale solenergiselskapet PV Solar AS. Det vil gi dem en innsparing på ca. 30 prosent årlig.
Annonse

Kontraktene omfatter levering av solcelleanlegg ved produksjonsanleggene på Steinberg og Hokksund. De to anleggene vil til sammen dekke 4.000 kvm. takareal og bidra med 346.000 KWh kortreist og fornybar energi hvert år.

Investeringen i solenergi er en del av Loe-konsernets ESG- strategi kalt Loe Impact. Strategien går på å redusere utslipp, avfall og forbruk av materialer og energi, samt legge om til fornybar energi som del av det grønne skiftet.

Annonse

Fokus og satsning på menneskelige ressurser, der arbeidsmiljø og kompetansebygging står sentralt, er viktige elementer i Loe Impact og Loes strategi for å utvikle bedriftene.

Reduserer strømregningen
Solenergi-anlegget på Steinberg skal monteres på en eksiterende produksjonshall og vil redusere strømregningen med 30 prosent i elementproduksjonen. Anlegget i Hokksund skal bygges på en ny produksjonshall på 1.700 m2. Prismessig ligger investeringen på under 40 øre pr. KWh. Med en strømpris på over 1,5,-/KWh inkl. nettleie og avgifter, er det lett å regne på lønnsomheten.

Planlagt oppstart for byggingen er april/mai og anlegget på Loe Betongelementer skal stå ferdig i sommer. Anlegget på Loe Rørprodukter kommer fortløpende og vil stå ferdig i høst.

De fleste er enige om at det haster å gjøre miljøtiltak og stadig flere norske bedrifter tar klimautfordringene på alvor ved å prioritere langsiktige klimaløsninger. Med disse kontraktene melder Loe seg på i det grønne skiftet og viser handlingskraft i praksis.

Anleggene vil redusere klimagassutslippene med 130 tonn hvert år. Dette vil styrke deres konkurransekraft i byggeindustrien, som i stadig større grad har fokus på lave klimagassutslipp fra produksjonen.

Planlagt lenge
– Vi har hatt god dialog med PV Solar siden før pandemien, men dessverre fikk prosjektet en bråstopp i mars for to år siden. Prosjektene er nå ute av skuffen igjen og realiseres i år. Vi er glade for at det ble en lokal leverandør som stod igjen til slutt, sier daglig leder i Loe Betongelementer, Geir Høybråten.

– Vi setter stor pris på at Loe-selskapene bevisst velger en lokal leverandør til disse prosjektene og med det sikrer at den totale verdiskapningen tilkommer lokale selskap. PV Solar er totalleverandør av solcelleanlegg til næringsbygg og kontraktene med Loe vil sikre videre vekst i selskapet, samt fremme lokal satsning og kompetanse på solenergi i et sterkt voksende marked, sier daglig leder Bengt Morten Olufsen i PV Solar.

Ifølge ham er norske tak og fasader er en del av klimaløsningen og solenergi i produksjonsbedrifter og næringsbygg, har stor lønnsomhet. Egenprodusert energi gir også økt forutsigbarhet på energikostnadene.

Det er enorme flater på takene til Loe Betongelementer på Steinberg. Bedriften regner med å spare inn 30 prosent av strømutgiftene sine årlig.
Del:
Annonse