23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Håpløst med parkering slår idretten fast. F.v. ser vi Kjell Brukapp, Kristin R. Sandberg, Jan Einar Sandberg, Kristine Loe Kvam og Kristine Sylling.

Frykter fullstendig parkeringskaos med ny barneskole på Loesmoen

Ved større arrangementer er det parkeringskaos ved Hokksundhallen i dag. Når den nye barneskolen står ferdig frykter idrettsbevegelsen på Loesmoen det totale kaos. Kommunen har nemlig ikke tenkt å bygge en eneste ny P-plass.
Annonse

Hokksund Turnforening, Hokksund IL, Eiker Bordtennisklubb og Eiker Cheer Team er alle faste brukere av idrettsanleggene på Loesmoen med ca. 1.500 aktive brukere hver uke. I dag er det 81 parkeringsplasser utenfor Hokksundhallen pluss fire handicapplasser. I tillegg har HIL noen plasser utenfor sin fotballhall og det samme gjelder bordtennisklubben på baksiden av de store hallene.

Men med en barneskole og mye unger i området, blir det trolig ikke lov å kjøre i mellom hallene og den nye skolen. Ifølge HIL har heller ikke deres forslag om å utvide parkeringsarealet ut mot Drammensveien, blitt godt mottatt av kommunens planleggere.

Annonse

Utfordrende trafikksituasjon
Det er en rekke tiltak som må på plass før trafikksituasjonen til og fra den nye skolen skal kunne kalles tilfredsstillende. Det gjelder blant annet gangveisystemet over Nøsteelva og videre mot skolen. Også skoleveien med busstransport vil bety utfordringer da det vil bli buss-sone langs Lyngveien slik at elevene skal slippe å krysse veien.

Det er også ulike meninger om hvordan kommunen legger opp til parkeringen ved skolen. Statsforvalteren i Viken sier i sin høringsuttalelse at det ikke bør bli flere P-plasser enn i dag. Fylkeskommunen mener på sin side at planen er uklar og stiller spørsmål ved om Loesmoen i det hele tatt er egnet som plassering til en så stor skole.

Trafikksituasjonen er et gjennomgangstema fra de fleste som har kommet med høringsinnspill til denne planen.

Vil bli uholdbart
Representanter fra de ulike brukergruppene i idretten med Kristine Sylling i spissen, mener det blir helt uholdbare tilstander hvis parkeringsarealet ikke utvides.

Leder for HIL, Kjell Bruknapp viser til at når Strømsgodset trener i hallen deres på dagtid, kommer de med mellom 20 og 25 biler. Hvis de ikke kan kjøre inn bak hallene og parkere slik de gjør i dag, mener han det vil kunne gå ut over naboene gjennom parkering gatelangs på Loesmoen.

Kristine Sylling er leder for Eiker Cheer Team, men også nestleder i Øvre Eiker Idrettsråd. Hun kan fortelle at treningene starter før skole- og skolefritidsordningen er over med de problemer det får for parkeringsmulighetene. Regnestykket som kommunen baserer seg på at skolen skal bruke plassen på dagtid og idretten på kveldstid, holder ikke mål ifølge henne.

Stor usikkerhet
Kommunestyret har nå åpnet for en delt utbygging av skole og at dette skal utredes i det videre arbeidet. Det er også et planer om å bygge en flerbrukshall og et ønske om en svømmehall i forbindelse med skolen, og dette vil forsterke problemet med parkering ytterligere.

Det er mangel på hallkapasitet i Øvre Eiker og ingen er i tvil om at det trenges en hall til, men hvis denne bygges uten at det settes av areal til parkering, vil det etter brukernes mening bære galt av sted.

Bordtennisklubben arrangerer ofte turneringer fra fredag til søndag og de fleste deltakerne her kommer langveisfra med bil. Allerede i dag er det problemer hvis disse arrangementene sammenfaller med aktiviteter i turnhallen. Det har det vært klare eksempler på allerede med køer fra avkjøringen på E134.

En annen viktig faktor er at klubbene nå jobber med å få Eiker VGS til å trene her på dagtid, noe som vil gå ut over parkeringskapasiteten.

Det er også mange eldre som bruker parkeringsplassen ved Hokksundhallen som utgangspunkt for de ulike gruppene som går tur på Loesmoen og langs elva. Dette er ifølge idretten viktige elementer i et folkehelseperspektiv.

Del:
Annonse