23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Butikk og salgsarbeid har tatt seg opp og her har ledigheten gått mye ned etter at samfunnet åpnet opp igjen i februar. (Illustrasjon)

Rekordlav ledighet i Vest-Viken med 5.060 helt arbeidsledige

I mars var 9 381 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 3,7 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 767 færre enn ved utgangen av februar.
Annonse

Blant arbeidssøkerne var 5.060 personer registrert som helt ledige i mars, noe som utgjør 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Vest-Viken ligger dermed likt som resten av landet.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 6.493 personer. Det tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 2.888 registrert som delvis ledige.

Annonse

Sammenlignet med februar, er nå 401 færre personer registrert som helt ledige, en nedgang på 7,3 prosent. Bruttoledigheten har gått ned med 437 personer (- 6,3 prosent).

I Drammen er det nå 1.385 helt ledige. Det er en nedgang på 105 den siste måneden, men hele 1.593 færre ledige det siste året.

I Øvre Eiker er det også få ledige med kun 158 helt ledige. Det er 14 færre enn ved utgangen av februar og hele 267 færre enn for ett år siden.

Antallet delvis ledige har også gått ned sammenlignet med forrige måned. I mars var 2.888 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 330 personer (- 10,3 prosent) sammenlignet med utgangen av februar. De delvis ledige utgjør nå 1,2 prosent av arbeidsstyrken.

– Vi ser en nedgang i både antall helt ledige og delvis ledige i Vest-Viken, en nedgang som har sammenheng med opphevelsen av de fleste gjenværende smittevernstiltakene i februar. Vi har i tillegg en fortsatt økning i antall ledige stillinger i vår region, og vi forventer en ytterligere økt etterspørsel etter arbeidskraft i løpet av våren, sier Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken.

I Vest-Viken registrerte Nav 5.283 nye ledige stillinger i mars. Det er cirka 590 flere enn ved utgangen av februar, og 1.080 flere enn på samme tid i fjor.

Del:
Annonse