15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark ber alle sjekke skattemeldingen nøye slik at alle fradrag og inntekter kommer med.

Over 23.000 ligger av til å få skattesmell i Drammen og Øvre Eiker

Skattemeldingen er nå sendt ut til cirka fem millioner personer. For mange betyr dette penger igjen, men for hele 23.312 personer i Drammen og Øvre Eiker, kan det bety en real skattesmell.
Annonse

– Husk å sjekke at opplysningene stemmer og fyll ut det som mangler, slik at du betaler riktig skatt, oppfordrer skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skattemeldingen til lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende ble sendt ut fra 16. mars til og med 4. april. Skattemeldingen du nå har fått er bare nesten ferdig. Det er du selv som har ansvar for å gjøre skattemeldingen ferdig før du leverer den inn innen fristen 30. april.

Annonse

– For flere vil det være informasjon du selv må fylle inn, for eksempel fradrag, ekstra inntekter eller verdier i andre land. Det er derfor viktig at alle sjekker at opplysningene er riktige. Noen må også legge til opplysninger eller gjøre endringer før de leverer, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Får tilbake 30 milliarder kroner
Den foreløpige skatteberegningen viser at de fleste allerede har betalt skatten de skulle betale i løpet av 2021. De som har betalt for mye, vil få tilbakebetalt skatt til gode når Skatteetaten har behandlet skattemeldingen og laget et skatteoppgjør.

Av alle som har enten restskatt eller skatt til gode i den forhåndsutfylte skattemeldingen, ligger tre av fire an til å få skatt til gode. Hvis opplysningene i skattemeldingen stemmer, ligger 2,7 millioner an til å få tilbake til sammen 30 milliarder kroner. I snitt er dette 10.900 kroner.

Samtidig viser de foreløpige tallene at én million personer ligger an til å få restskatt på til sammen 44,1 milliarder kroner, eller 43.500 kroner i gjennomsnitt.

Det er cirka like mange som ligger an til å få restskatt i år som i fjor, men den foreløpige beregningen viser en total økning i restskatt på nesten 20 milliarder kroner sammenlignet med fjoråret. Gjennomsnittbeløpet påvirkes dermed av det høye totalbeløpet, men det er ikke slik at alle med restskatt nå må betale mer enn tidligere.

Lokale tall
I Øvre Eiker er det 17.210 skattemeldinger som er sendt ut. Av disse har 10.115 penger til gode med et gjennomsnittlig beløp på 10.387 kroner. Totalt er det vel 105 mill. kroner som er betalt inn for mye i skatt i Øvre Eiker.

Men det er også betalt inn for lite skatt av mange. 3.443 personer ligger an til å få i gjennomsnitt 62.113 kroner i restskatt. Til sammen dreier det seg om vel 213 mill. kroner.

I Drammen er det sendt ut 90.202 skattemeldinger. Her er 51.961 som ligger an til å få penger tilbake og de skal i gjennomsnitt få 11.141 kroner hver. Totalt er det betalt inn nesten 579 mill. kroner for mye i skatt hos disse.

Men også i Drammen er det mange som må belage seg på minst én regning i Altinn på høsten. Hele 19.869 personer ligger an til en skattesmell og her er gjennomsnittstallet de må betale 39.471 kroner. Totalt skal det betales inn litt over 784 mill. kroner i Drammen.

Dette kan forklare restskatten
Den vanligste årsaken til at du får penger igjen, eller restskatt å betale, er at privatøkonomien din i 2021 ikke ble nøyaktig det samme som beregningene i skattekortet.

Det foreløpige totalbeløpet for restskatt er særlig påvirket av høyere utbetalinger av skattepliktig utbytte og gevinst på salg av aksjer i 2021. Skattepliktig utbytte økte fra 61 milliarder kroner i inntektsåret 2020 til 144 milliarder kroner i 2021 og aksjeeiere hadde 28 milliarder kroner i skattepliktig gevinst på salg i 2021, sammenlignet med 16 milliarder kroner i 2020.

Mens 8 av 10 aksjeeiere har 11.000 kroner eller mindre i økt utbetaling av utbytte eller gevinst, står én prosent av aksjeeierne for 75 prosent av økningen i utbetaling av utbytte og gevinst på aksjesalg.

– Dette er inntekter som Skatteetaten ikke kan forutse når skattekortene for kommende inntektsår produseres, så det blir skatt å betale i etterkant, med mindre du har justert skattekortet selv underveis i løpet av året for å ta høyde for de ekstra inntektene. Vår erfaring er at de dette gjelder har god kontroll på økonomien og er forberedt på skatteoppgjøret, forklarer Schanke Funnemark.

En viktig huskeregel er at om det det skjer endringer i privatøkonomien, bør du også sjekke og eventuelt endre skattekortet ditt.

– Mange er flinke til å justere skattekortet gjennom året når privatøkonomien endrer seg, men ikke alle gjør det. Det er lurt å sjekke skattemeldingen og skattekortet nøye, blant annet for å sikre at du ikke ender opp med å ha betalt for mye skatt og for å unngå restskatt neste år, sier skattedirektøren.

Endelig beregning kommer i skatteoppgjøret
Tallene i skattemeldingen er ikke den endelige fastsettingen av skatten. Når du har gjort ferdig og levert skattemeldingen din, behandler Skatteetaten den og lager et skatteoppgjør. Hvis de forhåndsutfylte opplysningene i skattemeldingen var korrekte og du ikke gjorde noen endringer, blir resultatet mest sannsynlig likt det som står i den foreløpige beregningen.

Det er først når du får varsel fra Skatteetaten om at skatteoppgjøret ditt er ferdig at eventuelle penger til gode utbetales.

Betalingsfrist for restskatt er i august
Fristen for å betale restskatt er 20. august hvis du får skatteoppgjøret i perioden mars til og med juni. Får du over 1.000 kroner i restskatt, deles summen opp i to fakturaer. Den andre fakturaen har betalingsfrist 24. september.

Får du skatteoppgjøret ditt i august eller senere, er betalingsfristene tre og åtte uker etter datoen skatteoppgjøret ditt er klart.

Tidligere skatteoppgjør
Skatteoppgjøret kan komme mellom slutten av mars og desember, men skattedirektøren forteller at de fleste lønnstakere og pensjonister vil få skatteoppgjøret sitt i april, mai eller juni.

– Leverer du og eventuell ektefelle den nye skattemeldingen på skatteetaten.no, kan du i prinsippet få skatteoppgjøret med penger på konto innen et par uker etter at du har sendt den inn, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Hun påpeker at det likevel ikke er en garanti for at du får skatteoppgjøret tidlig, for eksempel hvis din skattemelding blir tatt ut til kontroll.

– Dersom du ikke leverer skattemeldingen, men lar den blir levert automatisk ved fristen, får du skatteoppgjøret tidligst i juni, forklarer skattedirektøren.

Skatteetaten hjelper deg
I skattemeldingen får du veiledning og enkelte svar underveis. I tillegg finner du på skatteetaten.no alt fra reisekalkulator til fradragsveileder og en video som forklarer på en enkel måte hvordan skatt henger sammen. Har du spørsmål, får du hjelp hvis du kontakter oss på chat, Facebook/Skattenmin eller på telefon.

Leveringsfrist
Frist for innlevering av skattemeldingen er 30. april for lønnstakere og pensjonister, og 31. mai for næringsdrivende. Næringsdrivende må levere skattemeldingen for å unngå tvangsmulkt. Skattemeldingen for næringsdrivende må leveres elektronisk og de fleste vil levere den fra regnskapssystem, årsoppgjørssystem eller på skatteetaten.no.

Du kan også delegere tilgang til å se, endre eller levere skattemeldingen din til noen andre du stoler på: skatteetaten.no/delegere.

Del:
Annonse