17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Rein Alexander er en kjent og kjær artist for veldig mange. Med seg har han sin faste samarbeidspartner på piano, Petter Anthon Næss fra Vestfossen.

Kulturoasen serverer konsert – nå med Rein Alexander og PAN

Kulturoasen i Drammen kommune sørger normalt for et variert kulturtilbud innenfor de ulike institusjonene i kommunen. Men ikke alle seniorer ønsker å komme på en institusjon for å få slike tilbud. Nå vil de ha folk ut og inviterer til tre konserter – blant annet i Mjøndalen kirke.
Annonse

– Bakgrunnen for disse konsertene er rett og slett et ønske om å få folk tilbake på konserter etter pandemien. Dessverre er det mange som fortsatt vegrer seg for å gå ut. Derfor booket vi Petter Anthon Næss og Rein Alexander for å kunne gi et interessant musikktilbud i tre av kommunedelene i Drammen, sier Marit Thomassen.

Hun gikk i dialog med de aktuelle kirkene med forespørsel om de ønsket å være samarbeidspartnere i anledning konsertene, hvilket de var veldig positive til. 

Annonse

Vanligvis arrangerer Kulturoasen konserter ved de forskjellige institusjonene i Drammen, men ikke alle seniorer ønsker å komme dit.

– Vi har tatt konsekvensene av det og vil heretter operere med en type to-delt drift som består i turné på institusjonene med gratis inngang og arrangementer som er åpne for alle, og konserter i eksterne lokaler i forskjellige kommunedeler med redusert pris på inngangsbilletten, sier Marit.

Denne gang er kommunens samarbeidspartnere Fjell kirke, Svelvik kirke og Mjøndalen kirke. Billettprisene er sterkt reduserte da kommunen delfinansierer disse med egne midler og takket være gode samarbeidspartnere. Disse tre konsertene i april blir å regne som et «kick-off» for denne type driftsform.

– Vi har også helt nylig fått innvilget midler fra Helsedirektoratet som skal finansiere «Prosjekt Møteplassen» i fire kommunedeler i Drammen. Dette er et prosjekt som går på å opprette uformelle møteplasser for seniorer og tilby et kultur- og aktivitetstiltak og bevertning, sier Thomassen.

Målet er at prosjektet skal stå «på egne ben» etter ett års drift, ved hjelp av frivillige. Dette prosjektet igangsettes før sommeren og vil være tilgjengelige tirsdager i Mjøndalen, Solbergelva, Fjell og Svelvik – med en tirsdag pr. sted).

Del:
Annonse