25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Henriette Emilie Finne stiller ut på Gulden Kunstverk og åpningen skjer førstkommende lørdag.

«Skyld og uskyld» med Henriette Emilie Finne på Gulden Kunstverk

- I en tid med krig, påske, klimakrise, og medførende uro og usikkerhet, er Henriette Finnes nye utstilling meget aktuell. Skyld og uskyld, det gode og det onde er evinnelige spørsmål som har opptatt menneskeheten gjennom alle tider, sier Walter N. Welo i Gulden Kunstverk.
Annonse

Han mener at kunstneren med denne utstillingen inviterer til diskusjonen og refleksjon. Og kanskje viktigst av alt tar hun et stort steg i sin dynamiske kunstnerkarriere.

I løpet av de siste seks årene har billedkunstneren Henriette Emilie Finne arbeidet målbevisst med et prosjekt som betegnes som et hovedverk i hennes kunstneriske karriere, og lørdag 23. april kulmineres det hele med utstillingsåpning og boklansering i Galleriet på Gulden Kunstverk på Steinberg.

Annonse

Gjennom bruk av originale koblinger har hun i prosjektet «Skyld og uskyld» forsøkt å tematisere og visuelt fremstille nye måter å se motsetninger og sammenhenger i naturen på, så vel som i menneskeskapte strukturer. Motsetninger som orden og kaos er noe som går igjen i flere av hennes verk.

Sentralt i prosjektet er hennes frie bruk av kjente elementer som for eksempel brenneslen, pentagrammet og guttebabyen. Elementene er gjerne brukt som allegoriske og symbolske virkemidler. Brenneslen vokser og er kjent over hele verden som en nyttevekst, og benyttet i tusener av år.

Den er like kjent for dens overlevelseskraft, noe som også gjør den mislikt, et ugress som sprer seg lett gjennom et kaotisk rotsystem, i tillegg brenner den i kontakt med hud.

Denne formen for dualitet og motsetningsforhold i ett og samme element går igjen i mange av hennes verk. Geometri og militære uttrykk, som kamuflasjemønstre og «militærgrønt», er andre virkemidler og blir koblet opp mot for eksempel guttebabyer.

Ved å koble visuelle elementer og ytterkanter som dette opp mot hverandre forsøker hun å skape spenningsforhold og intensitet i billeduttrykket, i tillegg til nye historier, der hun visuelt viser til motsetninger og sammenhenger i natur, kultur og samfunnsstrukturer.

Prosjektets tittelverk, «Skyld og uskyld» er 5 x 2,5 meter og består av 108 små malerier. Flere verk er sammensatt som diptykon (er en todelt billedfremstilling som innholdsmessig er knyttet sammen og danner et hele, for eksempel som alterutsmykning) og triptykon (triptykon er et alterbilde som består av et midtparti og to sidefløyer. Disse kan lukkes som dører over midtstykket).

Våren 2022 er det laget en vakker kunstbok som dokumenterer det syv år lange kunstprosjekt.

Utstillingen åpnes for publikum lørdag 23. april kl. 14 med bokslipp og trompetist Magnus Aannestad Oseth tonesetter det hele.

Del:
Annonse