29. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ny kommunalsjef, Susanne Vist, er godt fornøyd med kåringen som er gjort av NBBL.

Øvre Eiker høyt oppe i kåring av boligvennlighet

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har gjennomført en kåring av Norges mest boligvennlige kommuner. Øvre Eiker kommune kommer ut som Norges 17. mest boligvennlige kommune og havner på en 11. plass når det gjelder tilrettelegging for utbygging av nye boliger i kommunen.
Annonse

Boligvennlighetskåringen er en ny, landsomfattende undersøkelse hvor NBBL rangerer 119 kommuner etter deres prestasjoner innen boligbygging og tilrettelegging. De fleste av disse har mer enn 10.000 innbyggere.

Sikrer innbyggernes boligbehov
NBBL skriver på sine hjemmesider at kommunen spiller en avgjørende rolle i å sikre innbyggernes boligbehov. Forhold som saksbehandlingstid, gebyrer, boligreserver og boligpriser har betydning for kommunens evne til å bygge og tilrettelegge for nok boliger.

Annonse

Men hvorfor lykkes noen kommuner bedre enn andre, og hvordan kan vi stimulere til økt boligbygging? Dette er blant tingene NBBL har undersøkt i Boligvennlighetskåringen, heter det i en pressemelding fra Øvre Eiker kommune.

– Motiverende med god plassering
Kommunalsjef for samfunnsutvikling i Øvre Eiker kommune, Susanne Vist, er godt fornøyd med plasseringen. Hun har nylig tatt over jobben etter Morten Lauvbu, som ble pensjonist for noen uker siden.

– Det er veldig positivt med en så god plassering. Det er motiverende å se at Øvre Eiker klarer å legge godt til rette for boligbygging, selv om kommunen har mindre ressurser enn mange av de andre kommunene i kåringen, sier hun.

Susanne Vist legger til at det er mulig å få til en god satsing, hvis alle spiller på lag, både innbyggere, politikere, næringsliv, utbyggere og ansatte i kommunen. Det gir innhold til kommunens slagord, som sier at vi sammen skal skape et livskraftig Øvre Eiker. Tilrettelegging og bygging av bolig er en viktig del av dette.

Du kan lese hele rapporten her

Del:
Annonse