25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nå kan 21- og 22-åringer får halv pris på nødvendig tannbehandling på de offentlige tannklinikkene i Viken. (Foto: Harbucks/GettyImages)

Halv pris: Nytt tannhelsetilbud for 21- og 22-åringer

Er du født i 2000 eller 2001? Nå får du 50 prosent rabatt på tannbehandling og tannhelsetjenester ved de offentlige tannklinikkene i Viken fylkeskommune.
Annonse

– God munnhelse er viktig for god helse og livskvalitet. Jeg er derfor svært fornøyd med at vi nå kan gi 21-og 22-åringene 50 prosent rabatt på tannbehandling ved våre offentlige tannklinikker i Viken, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune.

Hvem omfattes av tilbudet?
– Tilbudet gjelder deg som er født i 2000 og 2001, det vil si fyller 21 eller 22 år i 2022.
– Tilbudet følger kalenderåret ut det året du blir 22 år.
– Du vil få tilbud om tannhelsetjenester til 50 prosent rabatt fra en av de offentlige tannklinikkene.
– Tilbudet omfatter nødvendig tannhelsehjelp, inkludert ordinære undersøkelser.
– Kosmetisk tannbehandling gir ikke rabatt.

Annonse

Omfanget av tannhelsetilbudet
På en ordinær undersøkelse gjør tannhelsepersonell en individuell vurdering av den enkelte pasients behov for tannhelsehjelp.

Nødvendig forebygging og behandling skal følge den standard fylkeskommunen legger til grunn for nødvendig tannhelsehjelp til de prioriterte gruppene etter lov om tannhelsetjenesten og Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten.

Med nødvendig forebygging menes for eksempel informasjon knyttet til munnhelse, kostholdsveiledning, veiledning om tannpuss og informasjon om hvordan unngå syreskader på tennene.

Ønsker du å benytte deg av tilbudet må du ta kontakt med din nærmeste offentlige tannklinikk i Viken.

Visste du at
– Ungdom 19–20 år betaler 25 prosent av gjeldende takster.
– Barn mellom 0 og 18 år har rett til gratis tannhelsetjenester og er den største pasientgruppen.
– Viken fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket.
– Viken fylkeskommune er ansvarlig for over 300.000 pasienter med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven.
– 600 ansatte i 60 tannklinikker i Viken.

Del:
Annonse