4. desember 2022

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Også for elbiler må det fra 1. mai betales omregistreringsavgift. (Foto: NAF)

Fra 1. mai er det omregistreringsavgift også for elbiler

Fra og med 1. mai må det betales omregistreringsavgift på inntil 1.670 kroner ved eierskifte for elbil. Avgiften er vedtatt i statsbudsjettet for 2022. Dermed forsvinner nok en særfordel for elbileiere, melder Skatteetaten.
Annonse

Stortinget vedtok i forbindelse med Statsbudsjettet for 2022 at det skulle innføres omregistreringsavgift på person-, vare- og lastebiler mv. som kun benytter elektrisitet til fremdrift, med en sats på 25 prosent av satsen for øvrige personbiler.

Avgiften trådte ikke i kraft fra 1. januar i år, fordi endringene i avgiften måtte avklares med EFTAs overvåkingsorgan ESA. ESA har nå gitt sin godkjenning, og Finansdepartementet har besluttet at avgiften skal innføres fra og med 1. mai.

Annonse

De digitale selvbetjeningssystemene for betaling av omregistreringsavgift vil bli oppdatert med de nye satsene fra samme dato.

Satsene for elbiler:

Registreringsår og beløp
2022 – 2019 = 1.670 kroner
2018 – 2011 = 1.009 kroner
2010 og eldre = 432 kroner

Del: