29. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal (f.v.), ordfører i Holmestrand, Elin Gran Weggesrud, ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg og ordfører i Øvre Eiker, Knut Kvale signerte avtalen om Drammensregionen.

Har etablert en samarbeidsarena for Drammensregionen

Onsdag 20. april møttes ordførerne i Drammen, Lier, Holmestrand og Øvre Eiker for å undertegne avtalen om det interkommunale samarbeidet Drammensregionen. Ordfører Knut Kvale i Øvre Eiker er nestleder i den nye regionen.
Annonse

Formålet med det politiske og administrative samarbeidet er å styrke og synliggjøre Drammensregionen som en bærekraftig og attraktiv region, melder Øvre Eiker kommune på sine nettsider.

Næringsutvikling, samferdsel, klima og miljø, arealbruk og turisme er blant områdene det er aktuelt å samarbeide om.

Annonse

De fire ordførerne var svært fornøyde med at samarbeidet nå formelt kan starte.

– Det finnes ikke fylkesgrenser og kommunegrenser når det gjelder næringsutvikling og klima. I tillegg ligger alt til rette for at vi skal lykkes. Vi må bare gripe mulighetene, sa ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg i det hun signerte avtalen på rådhuset i Drammen.

Noe av det første som skal skje i samarbeidet er at det skal utarbeides et strategidokument som skal peke på felles satsningsområder, mål og virkemidler. Drammen kommune har påtatt seg ansvaret for å etablere et sekretariat for samarbeidet.

Monica Myrvold Berg ble konstituert som leder av Drammensregionen, mens Knut Kvale ble nestleder.

Del:
Annonse