13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Boklansering på Fossesholm i går kveld med blant andre (f.v.) forfatter Einar Sørensen, Stein Andersen og Eldar Steen.

Presenterte praktbok om Fossesholm – på Fossesholm Herregård

Det er bare ett sted du kan presentere en praktbok om Fossesholm – og det er selvsagt på Herregården. I går var et 30-talls interesserte på plass for å høre om den nye boken, samt å sikre seg et signert eksemplar for mange av dem.
Annonse

«Fossesholm og herregårdstiden» er tittelen på boka, som er ført i pennen av Einar Sørensen. Hen er trolig den i landet med best kjennskap til historien bak Fossesholm og adelen som regjerte på Eiker fra 1500-tallet og fremover.

Selve ideen til boka var det Eldar Steen og Ellen Pauline Steen som hadde – begge sentrale drivere av Fossesholm gjennom mange 10-år – så langt tilbake som i 2002. Da skrev forfatteren en doktoravhandling om herregårder hvor Fossesholm var en viktig del.

Annonse

Sett fram til i mange år
Ellen Pauline Steen, som kanskje er den som har «pushet» mest på bokprosjektet etter at hun tok over som daglig leder etter sin far Eldar, sier seg godt fornøyd med boka. Hun sier til Eikernytt.no at det har vært et stort behov å få samlet historien om herregården fram til den ble stykket opp og solgt i deler i 1822.

Hun beskriver også forfatteren som den kanskje beste på dette stoffområdet og er glad for at hun fikk overtalt Sørensen til å ta jobben etter at han ble pensjonist. Einar Sørensen har i en årrekke jobbet på Drammens Museum.

Det var også en stolt leder av Eiker Historielag i Stein Andersen som ønsket velkommen til presentasjonen på Fossesholm i går kveld. Det er historielaget som står som formell utgiver av boka som er på 386 sider.

Det er en egen bokkomité i historielaget som har arbeidet med prosjektet gjennom flere år og forfatteren selv har bruk fire år for å fullføre arbeidet sitt. Det er en rekke personer som har vært involvert for å fremskaffe kilder, historier og ikke minst alle illustrasjonene og fotografiene som finnes i boka.

Forfatter Einar Sørensen med praktboka om Fossesholm Herregård. En bok som er lenge etterlengtet og som har tatt noe lenger tid enn beregnet på grunn av koronapandemien.

Jubilerer neste år
Neste år er det 50 år siden Eiker Historielag kjøpte Fossesholm. Samme år er også historielaget 75 år. Da legges det opp til en større jubileumsmarkering.

Stein Andersen berømmet alle som hadde lagt ned en betydelig dugnadsinnsats gjennom disse 50 årene og takket alle som hadde bidratt økonomisk.

Han takket også bokkomiteen og ikke minst forlaget for all støtte og hjelp for å få tilgjengeliggjort dette stoffet, som han innrømmet kan være vanskelig til tider. For dette er ikke en «pocketbok» du tar med deg på sengekanten. Den krever litt av leseren, men gir til gjengjeld et unikt innblikk ikke bare i Fossesholms historie, men også en rekke andre herregårder på Eiker og i Norge for øvrig.

Forfatter Einar Sørensen fortalte fra sitt ståsted om arbeidet med boka og hvordan og ikke minst hvorfor den var delt opp som den er med både det helt lokale, men også med et videre blikk på herregårdshistorien og adelen i Norge.

Han mente det var naturlig å avslutte historien i 1822 da herregården, som eide en rekke gårder i Eiker og store skogsområder, ble solgt stykket og delt. Det vi i dag betrakter som Fossesholm Herregård er med andre ord bare en liten del av det godset som ble bygget opp fra 1500-tallet og fram til ut på 1800-tallet.

Boka selges i lokale bokhandlere og hos Majas Kulturservice i Vestfossen. I tillegg kan den bestilles gjennom historielagets medlemmer. Prisen er 450 kroner. Boka er delvis finansiert gjennom Stiftelsen Fossesholm og Kristine og Rolf Melquist legat. I tillegg har staten bidratt med såkalte gaveforsterkningsmidler. Budsjettet er på ca. 600.000 kroner.

Einar Sørensen forteller her om arbeidet med boka og om hvorfor den er delt inn slik den er. Dette er en stor og tung bok du ikke har som sengelektyre.
Del:
Annonse