30. mai 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Arbeidsledigheten er nå lavere enn før pandemien slo til, sier Nav-direktør i Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

6.500 færre arbeidsledige i Vest-Viken det siste året

Arbeidsledigheten er nå rekordlav og mange bedrifter sliter med å skaffe seg kvalifisert arbeidskraft. Bare det siste året er det blitt 6.508 færre arbeidsledige i Vest-Viken. På landsbasis er det snakk om 65.546, viser tall fra Nav.
Annonse

Nedgangen i ledigheten gjelder også Øvre Eiker og Drammen. I Øvre Eiker var det ved utgangen av april kun 148 helt ledige. Det tilsvarer 1,4 prosent av arbeidsstyrken og er 10 færre enn ved utgangen av mars. Det siste året er det blitt 218 færre helt ledige i Øvre Eiker.

I Drammen er det nå registrert 1.304 helt ledige. Det tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken og er den høyeste ledigheten i Vest-Viken. Det er likevel 81 færre enn ved utgangen av mars og 1.733 færre enn på samme tid i fjor.

Annonse

I april var 8.287 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 3,2 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 1.094 færre enn ved utgangen av mars.

Blant arbeidssøkerne var 4.675 personer registrert som helt ledige i april, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Vest-Viken ligger dermed like under landsgjennomsnittet på 1,9 prosent. 

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 6.009 personer. Det tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 2.278 personer registrert som delvis ledige.

Antallet delvis ledige har også gått ned sammenlignet med forrige måned. I april var 2 278 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 610 personer (- 21 prosent) sammenlignet med utgangen av mars. De delvis ledige utgjør nå 0,9 prosent av arbeidsstyrken.

– Det totale antallet arbeidssøkere i Vest-Viken er nå er lavere enn før pandemien. Det blir stadig færre helt ledige, delvis ledige og permitterte, og vi ser en nedgang i ledigheten i alle aldersgrupper og nesten alle yrkesgrupper. Vi forventer også en økt etterspørsel etter arbeidskraft fremover, sier Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken.

I Vest-Viken registrerte etaten 3.817 nye ledige stillinger i april. Det er cirka 1.466 færre enn ved utgangen av mars, og 1.119 færre enn på samme tid i fjor.

Ledighet etter bransje
Sammenlignet med mars har det i Vest-Viken vært en nedgang i ledigheten i nesten alle yrkesgrupper.

Størst nedgang i helt ledige ser vi innen reiseliv og transport med 73 personer (- 14 prosent) og bygg og anlegg med 61 personer (- 9 prosent).

Bygg og anlegg er gruppen med flest ledige i Vest-Viken med 617 helt ledige personer i april. Deretter kommer serviceyrker og annet arbeid (510 personer), ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt (485 personer) og butikk- og salgsarbeid (451 personer).

Del: