30. mai 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fiskum Gamle kirke har fått til sammen 480.000 kroner i tilskudd. Haug kirke har fått 270.000 kroner.

Fiskum Gamle kirke og Haug fikk tilskudd fra Riksantikvaren

– Vi har nå fordelt 28,6 millioner i tilskudd til middelalderkirkene, sier riksantikvar Hanna Geiran. Det er store behov for sikring av tak, vegger og mur, og Riksantikvaren har derfor valgt å gi tilskudd til 48 kirker.
Annonse

Tilskuddet er bevilget i statsbudsjettet for 2022 over Barne- og familiedepartementets budsjett. I Norge har vi 159 middelalderkirker bygget av stein, og i 2022 var det disse kirkene som var prioritert for tilskudd.

– Når vi får 68 søknader med en samlet søknadssum på 47,7 millioner, vitner dette om at mange middelalderkirker har behov for vedlikehold, sier tros- og livssynsminister Kjersti Toppe.

Annonse

– Vi vet at kirkevergene jobber systematisk og godt med vedlikehold, og det er gledelig å se at søknadene er gode og velbegrunnede, sier hun.

Middelalderkirkene i stein har generelt en dårligere tilstand på yttersiden av vegger og tak enn de øvrige kirkene, samt utfordringer knyttet til murverket.

– Fordelingen av disse midlene er et steg på veien for at våre eldste steinkirker fra middelalderen skal settes i stand til tusenårsmarkeringen av Stiklestad i 2030, sier Toppe.

Parallelt med årets tilskuddsmidler har Riksantikvaren også fått i oppdrag å lage en bevaringsstrategi for kirkene våre i årene som kommer.

– I Norge hadde vi få slott og borger fra middelalderen, kommenterer Geiran.

– Det var kirkene som var samfunnets praktbygg, og derfor er kirkene våre også en viktig del av vår kulturhistorie som forteller om kunst, samfunn og menneskers liv i norsk middelalder. I dag er kirkene truet av et varmere og villere vær som følge av klimaendringene, og derfor er det så viktig å få satt i stand tak, vegger og murer. Årets tilskudd vil gi et godt bidrag til både akutte tiltak og mer langsiktig planlegging av kommende istandsettingsprosjekter, sier Geiran.

Tilskudd til klimaskallsikring
Fiskum Gamle Kirke – 180.000 kroner

Tilskudd til middelalderkirker i stein
Fiskum Gamle Kirk – 300.000 kronerHaug kirke – 270.000 kroner

Del: