24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Offisiell åpning: (f.v.) Jon Haakon Malmer-Høvik, Lisbeth Sommervoll, Bente Iversen Bergh og Silje Renate Laland. (Fotos: Vestre Viken HF)

Nytt MR-tilbud på Kongsberg sykehus åpnet denne uken

MR-maskinen har vært i bruk siden midten av mars, men onsdag ble den først offisielt innviet og presentert for publikum. Den nye MR-maskinen vil få stor betydning for hele regionen, inkludert Øvre Eiker.
Annonse

– Dette betyr mye både for Kongsberg sykehus og for hele Kongsberg-regionen. Nå får vi et fullverdig diagnostisk tilbud på sykehuset. MR er et betydelig løft både for sykehuset og avdelingen og ikke minst for pasientene, forteller Silje Renate Laland, seksjonsleder i Avdeling for bildediagnostikk på Kongsberg.

Mange slipper reise
– Det er en stor forbedring i pasientbehandlingen at inneliggende pasientene ikke må transporteres til Drammen for å få utført MR-undersøkelse, men det er ikke bare de inneliggende pasientene som vil nyte godt av tilbudet, sier Laland.

Annonse

Flere vil oppleve at de slipper å reise ut av Kongsberg for å få en MR-undersøkelse, men på grunn av stor etterspørsel etter MR kommer sykehuset til å prioritere inneliggende og internt henviste pasienter. Det vil derfor fortsatt være noen som vil oppleve at de må reise andre steder for å få gjennomført undersøkelsen.

– MR-maskinen vil være i drift hverdager fra klokken 08.00 til 15.30. og når de er i full drift vil avdelingen ha et dagsprogram på 10-12 undersøkelser hver dag, så det monner godt, sier Silje Renate Laland.

Ansatte i avdelingen har fått grundig og god opplæring.

Flere nyansatte i avdelingen
Avdelingen har ansatt nye radiografer og radiologer som skal jobbe på Kongsberg sykehus. Det blir fortsatt et utstrakt samarbeid innad i Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken og spesielt med MR-miljøet ved seksjon Drammen.

De siste ukene har personellet fått grundig opplæring i den nye MR-maskinen – og de første pasientene er allerede undersøkt. Fremover mot sommeren trappes aktiviteten opp til normal drift.

Moderne lokaler og utstyr
– Vi har hatt et utrolig godt samarbeid innad i Klinikk for medisinsk diagnostikk og har samarbeidet godt med klinikk Kongsberg sykehus, Medisinsk teknologisk avdeling og klinikk for intern service for å få dette prosjektet i hus. Det er også gjennomført en omfattende oppussing av hele fløyen vi jobber i gjennom det såkalte BRK-prosjektet. Nå fremstår det som topp moderne lokaler med godt og moderne utstyr. Det betyr også noe for omdømmet vårt når vi søker etter flere ansatte, mener Silje Renate Laland.

Onsdag denne uken var det offisiell åpning av den nye MR-maskinen og de nyoppussede lokalene på Kongsberg sykehus.

MR-maskinen er allerede i drift på Kongsberg sykehus. Den veier ca. fire tonn og det var en stor logistikkoperasjon å få den inn på sykehuset via bakgården.
Del:
Annonse