19. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland (innfelt) har fått utarbeidet en risiko- og sikkerhetsanalyse for Oslo og Viken fylker. Skogbrann er en av farene.

Ny rapport: Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oslo og Viken

- Risiko- og sårbarhetsanalysen for Oslo og Viken (FylkesROS) skal gjøre oss bedre rustet til å håndtere fremtidige hendelser, sier statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland.
Annonse

FylkesROS gir oversikt over risiko og sårbarhet i fylkene slik Statsforvalteren er pålagt gjennom Statsforvalterens samfunnssikkerhetsinstruks. FylkesROS er et felles prosjekt mellom regionale og lokale aktører og prosessen med å utarbeide analysen har en verdi i seg selv og ble påbegynt i 2019.

Statsforvalteren har ansvar for å samordne, holde oversikt og informere om arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap innenfor eget ansvarsområde. Som en del av samordningsansvaret, skal Statsforvalteren ha oversikt over risiko og sårbarhet i sitt geografiske ansvarsområde og hvilke forhold som kan påvirke fylkene.

Annonse

Vurderer uønskede hendelser
ROS-analysen skal danne grunnlaget for å forebygge hendelser, håndtere hendelser og styrke samordningen av det regionale og lokale arbeidet med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering i Oslo og Viken.

Det er vurdert totalt 11 uønskede hendelser med hensyn på konsekvens, sannsynlighet og usikkerhet i FylkesROS. Resultatene etablerer et samlet risikobilde for Oslo og Viken. Hendelser, som blant annet 22. juli 2011, skredet i Gjerdrum i 2020 og pandemien i 2020-2022, danner viktig erfaringsgrunnlag for analysen.

Du kan lese hele rapporten her

Del:
Annonse