16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Olav Skinnes fra Senterpartiet reagerer på regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram, i dag.

Revidert nasjonalbudsjett: Kutt i kollektivtransport får dramatiske konsekvenser

Regjeringens forslag innebærer dramatiske kutt i rutetilbudet i hovedstadsområdet, som vil gjøre hverdagen til vanlige folk vanskeligere. Det vil også få store konsekvenser for Viken og Buskerud, mener både fylkesrådet for finans og samferdsel.
Annonse

– Etter mange år med oppbygging av kollektivtransporten, risikerer vi nå et varig tilbakeslag med mer bilbruk og færre som velger kollektivt. Det vil gi økt trafikk, klimautslipp og dårligere luftkvalitet i det tettest befolkede området i landet, sier Edvin Søvik (AP), fylkesråd for finans og administrasjon i Viken fylkeskommune.  

Han er tydelig på at fylkeskommunen ikke har tilstrekkelig økonomiske ressurser til å opprettholde kollektivtilbudet i en overgangsfase, og viser til at kollektivtransport i hovedstadsregionen også er et nasjonalt ansvar. 

Annonse

– Et så stort kutt i bevilgningene til kollektivtransporten vil ramme nasjonale klimaambisjoner. Stortingets har et vedtatt mål om økt kollektivandel i Osloområdet. Ruter er tydelige på at det ikke vil være mulig å oppfylle dette stortingsvedtaket om disse kuttene må gjennomføres, sier Edvin Søvik.

Vil ramme hele Viken
Olav Skinnes (SP), fylkesråd for samferdsel, er bekymret for at kutt i kollektivtransport i bynære områder, vil skape negative ringvirkninger for det samlede samferdselstilbudet i hele Viken.

– Mange kutt vil måtte gjennomføres i områder som har begrenset kollektivtilbud fra før. Et sterkt redusert tilbud på kveldstid og helger vil gjøre det særlig vanskelig for skiftarbeidere og for de som benytter seg av kollektiv til fritidstilbud. Transport vil i det store og hele overlates til bilbruk. Kollektivtilbudet vil i ytterste fall bli å regne som et arbeids- og skoletilbud på dagtid, sier Olav Skinnes.

– Kollektivtransporten trenger tid til å omstille seg etter pandemien. Vi har et ønske om at flere av de som i dag har gått over til å bruke elbil, skal gå over til kollektivtransport i sentrale områder. Det klarer vi ikke få til hvis busstilbudet kuttes dramatisk. Vi forventer at Stortinget sikrer en overgangsordning som gjør at vi kan få til en fornuftig tilpasning til nye reisemønster, i stedet for et dramatisk kutt over natta, sier Skinnes.

Del:
Annonse