28. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fylkesleder i Buskerud, Håkon Haug Laa, er fornøyd med avtalen som i dag ble inngått med staten og bondeorganisasjonene.

Enighet mellom staten og bondeorganisasjonene om jordbruksoppgjøret

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2022 og 2023. – Dette er et første viktig steg i en særs viktig snuoperasjon for landbruket, sier fylkesleder Håkon Haug Laa og legger til at dette er et resultat som gir grunn til lettelse og forsiktig optimisme.
Annonse

Jordbruksavtalen betyr full kostnadsdekning i 2022 og 2023, og betydelig inntektsvekst begge årene. Norsk landbruk opplever en kostnadsvekst uten sidestykke, samtidig som den økonomiske situasjonen i næringa er alvorlig.

– Vi har med avtalen fått på plass en avgjørende dekning av ekstraordinære kostnader, et helt nødvendig inntektsløft i 2023 og en god start på tetting av inntektsgapet til andre grupper, sier fylkesleder Haug Laa i en pressemelding.

Annonse

– Dette er viktige steg for å sikre at buskerudbonden fortsetter å produsere mat, og som sikrer norsk matberedskap, fastslår Haug Laa.

Inntektsløft og tetting av gap
Lav inntektsvekst over flere år har medført at den økonomiske situasjonen i landbruket er tøff for mange. Avtalen gir en inntektsvekst på 28.400 kroner per årsverk i 2022 utover full kostnads-kompensasjon, og en inntektsvekst på 64.000 kroner per årsverk i 2023 der 40.000 er tetting av inntektsgap.

– Avtalen løfter inntektene for alle bønder, og vil bidra til at bondens inntekt kommer nærmere andre grupper i samfunnet. Det gjør at denne avtalen kan gi bonden tro på framtida. Selv om vi har startet å kutte ned på inntektsgapet, er det fortsatt et godt stykke igjen understreker Haug Laa.

Historisk kostnadsvekst blir dekket
Internasjonale forhold gjør at kostnadsveksten for landbruket har vært formidabel, og det er stor usikkerhet rundt hvordan prisene utvikler seg framover. I avtalen blir kostnadsveksten for 2021/2022 kompensert og det er også full kostnadsdekning for 2023.

– Da verden skulle gå videre etter pandemien, kom de kraftige kostnadsøkningene som har fortsatt. Full kostnadsdekning gjennom denne avtalen reduserer usikkerheten for bonden, noe som er svært viktig i en tid hvor kostnadene stadig endrer seg og uforutsigbarheten derfor er stor, sier Haug Laa.

Krigen i Ukraina har fått fram sårbarheten i matberedskapen.

– Vi opplever at regjeringen med denne avtalen har forståelse for den alvorlige situasjonen i landbruket, og behovet for matproduksjon i alle deler av landet for å trygge matsikkerheten. Vi trenger fortsatt sterk politisk vilje for å gjennomføre snuoperasjonen og få med oss alle i jordbruket, avslutter Haug Laa.

Fakta og tall i avtalen 
Avtalen for 2022 og 2023 gir økte inntektsmuligheter på til sammen 10,9 mrd. kroner sammenliknet med 2022 før oppgjør. En betydelig andel går til å dekke opp kostnader.

Kompensasjon i 2022 for svikt i inntektsutvikling og kostnadsvekst er på 2,4 mrd. Kroner. Rammen for avtalen for 2023 er på 7,3 mrd.kr. og gir en inntektsvekst på 64.000 kroner per årsverk hvorav 40.000 kroner i tetting av gap. I tillegg kommer for 2022 2,0 mrd. kroner i økte tilskudd og 1,2 mrd. kroner i økte målpriser fra 01.07.22.

Del:
Annonse