14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Avdelingsdirektør for frivillighetsstøtte, Marianne Skjeldestad Hove, oppfordrer alle i målgruppen om å søke. (Foto: Dagrun Reiakvam)

Skal fordele 200 millioner til barn og unge

Ny ordning er åpnet for søknader og 200 millioner skal fordeles gjennom Lotteri- og Stiftelsestilsynet til tiltak som inkluderer flere barn og unge i idrett og friluftsliv.
Annonse

– Deltakelse i idrett og friluftsliv har stor betydning både for den enkelte og samfunnet, sier Marianne Skjeldestad Hove, avdelingsdirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus kan søke tilskudd i ordningen, som Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter. Ordningen gjelder både organisert idrett, egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.

Annonse

– Formålet med denne ordningen er å legge til rette for at flere barn og unge kan delta i fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller til å få dekket engangsutgifter, sier Marianne Skjeldestad Hove.

Fristen for å søke på ordningen er 13. juni
Et innstillingsutvalg utpekt av Kulturdepartementet, med representanter fra Norges Idrettsforbund, Sparebankstiftelsen DNB, Norsk Friluftsliv, Stiftelsen VI og OBOS, skal gi innstilling til Lotteri- og stiftelsestilsynet om fordeling av enkelttilskudd.

Dette er målgruppene for ordningen:
• Barn og ungdom fra 6 til 19 år i familier med vedvarende lavinntekt.

• Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer.

• Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersbegrenset.

• Nåværende og framtidige unge ledere og trenere opp til 26 år, som er jenter/kvinner, eller personer som har funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn.

Del:
Annonse