1. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Anita Hals Smørgrav hadde med seg sjekken på 250.000 kroner til Kjell Bruknapp i Hokksund IL. Pengene skal brukes til E-sport satsingen til klubben.

HIL satser på E-sport med pengestøtte fra lokal bank

Hokksund Idrettslag vil satse på E-sport i tillegg til fotball, håndball, allidrett og ski som de har egne grupper for i dag. I dag fikk idrettslaget 250.000 kroner fra Spirefondet til Sparebanken Øst til denne satsingen, som de håper vil være på plass innen skolestart.
Annonse

Stadig flere idrettslag ønsker nå å tilby aktiviteter som vi normalt ikke kaller for idrett eller sport, men E-sport med spilling og fysisk aktivitet i samspill, er i ferd med å bli stort i Norge.

Hokksund IL har derfor hatt planer om å starte en gruppe for E-sport med spilling og aktivitet fra et av lokalene de har i fotballhallen på Loesmoen. Der kan de nemlig tilby fysisk aktivitet hele året, uavhengig av vær, i tillegg til spill og sosialt samvær for ungdommer mellom 13 og 18 år.

Annonse

I dag kunne leder av HIL gjennom 28 år, Kjell Bruknapp, ta imot sjekken fra Anita Hals Smørgrav i Sparebanken Øst. Med allerede innkjøpt utstyr og maskiner, samt utbedringer på det elektriske, kunne Bruknapp fortelle at dette var penger som kom godt med.

Modell fra Skotselv
Øvre Eiker har allerede en klubb som er høyst oppegående på E-sport i Skotselv. HIL-ledelsen har sett til denne klubben og fått mange gode innspill derfra. I tillegg vil det bli høstet erfaring fra landssammenslutningen for E-sport klubber slik at de skal gjøre alt mest mulig riktig fra starten av.

– En forutsetning fra styrets side er at E-sport skal være en selvstendig gruppe under HIL-paraplyen og at de skal klare seg på egne bein, men med representasjon inn i hovedstyret slik de andre gruppene har, sa Kjell Bruknapp under tildelingen i fotballhallen i dag.

Han har med seg nestleder Finn Mathisen, som har kontroll på det meste som har med penger å gjøre. Han er også meget god på å skrive søknader som har gitt klubben gode inntekter opp gjennom årene.

Fast samarbeid
For alle idrettslag er det viktig med gode lokale samarbeidspartnere og sponsorer. HIL har pr. dags dato ingen ansatte og alt driftes på dugnad. Med en klubb på ca. 700 medlemmer, og en ledelse som begynner å bli mildt sagt godt voksne, kan det bli en nødvendighet etter hvert.

Da er det greit at Sparebanken Øst har vært en god sponsor gjennom åtte år med 200.000 kroner i året som et fast bidrag. I tillegg er det gitt betydelige summer til ulike tiltak etter søknad.

Men det er ikke bare banken som bidrar til å holde klubben i gang. Øvre Eiker Fiber sørger nå for at den nye E-sport satsingen skal la seg gjennomføre med ekstra god kapasitet på fiberkabelen til hallen. Og det er ren sponsing fra selskapets side.

Går bredt ut
Det jobbes nå med å få alt på plass i de nye lokalene som E-sport-satsingen skal foregå i. Men det går fort mot sommerferie og idrettslaget regner ikke med at alt er klart før til skolestart kommende høst.

Det nye tilbudet skal annonseres gjennom de ulike gruppene til idrettslaget og ekstern om nødvendig. Målet er at flest mulig ungdommer får kjennskap til satsingen, og en «typisk gamer» er normalt ikke medlem av et idrettslag. Og det er nettopp for å favne om flere unge som dette tilbudet settes i gang.

Det er til nå kjøpt inn syv spillemaskiner, men det er plass til 10 hvis behovet skulle vise seg å være stort. Det må også ansettes en person som kan drifte denne delen av klubben, for her kommer leder og nestleder til kort med sine vel 70 år «på baken». Det innrømmer de selv også.

Del: