19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Mangel på arbeidskraft brer stadig om seg og bare i Vest-Viken mangler bedriftene over 6.000 personer. (Ilustrasjon)

Stor mangel på arbeidskraft i Vest-Viken

I årets bedriftsundersøkelse fra Nav Vest-Viken melder hele 25 prosent av virksomhetene om rekrutteringsproblemer de siste tre månedene, og at de mangler cirka 6.350 personer. Rundt en fjerdedel forventer økt sysselsetting i 2022.
Annonse

Av 1.270 bedrifter Nav har kontaktet i Vest-Viken, svarte 900 på undersøkelsen. Det er en svarandel på hele 70 prosent som dermed gir god validitet.

Nav sin bedriftsundersøkelse gir verdifull kunnskap om behovet for arbeidskraft etter region og næring. Undersøkelsen gir et øyeblikksbilde av virksomhetenes etterspørsel etter arbeidskraft, og kartlegger eventuelle utfordringer med å skaffe den riktige kompetansen. Den gir i tillegg innsikt i virksomhetenes forventede bemanningsbehov det kommende året, heter det i en pressemelding.

Annonse

– Årets undersøkelse viser at vi i vår region har et stramt arbeidsmarked med stor mangel på arbeidskraft innen en rekke bransjer. Blant yrkesgruppene er det størst mangel innen helseyrker, ulike typer håndverkere og en del IT-yrker, sier direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Hun legger til at det er de samme næringene og yrkesgruppene som oppgir størst mangel på arbeidskraft som i resten av landet.

Rekrutteringsproblemer
25 prosent av bedriftene i området til Nav Vest-Viken forteller om rekrutteringsproblemer de siste tre månedene. Av disse opplyser 13 prosent at de ikke har klart å skaffe relevant arbeidskraft, mens 12 prosent oppgir at de har måttet ansette arbeidskraft med lavere eller annen kompetanse enn de faktisk trenger.

– Så mye som 20 prosent av virksomhetene forklarer rekrutteringsproblemene med at de har for få eller ingen kvalifiserte søkere til disse stillingene. Rekrutteringsproblemer kan for mange bedrifter bety lavere vekst enn de ellers ville hatt, forklarer Speilberg.

Del:
Annonse