23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det skal bli enklere å reise kollektivt med buss og senere med tog på én billett i Viken. (Illustrasjon: Ove Tøpfer)

Vil innføre felles betalingsløsning i kollektivtrafikken i år

- I løpet av 2022 vil vi innføre en felles betalingsløsning for kollektivselskapene i Viken. Med dette vil for eksempel Brakar-kunder bruke Brakar-app for å kjøpe Ruter- eller ØKT-billett, og slippe å veksle mellom flere apper for dette formålet, sier Olav Skinnes (SP), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.
Annonse

Fylkesrådet la mandag 16. mai fram sitt forslag til fylkestinget med flere tiltak for å legge til rette for mer sømløse kollektivreiser i hele Viken, blant annet at det innføres felles betalingsløsninger for kollektivselskapene i Viken.

Saken skal behandles i samferdselskomiteen og til slutt i fylkestinget 22. juni.

Annonse

Sømløse reiser
– Målet er å innføre en felles betalingsløsning i løpet av 2022, slik at reisende kan kjøpe billetter som ett samlet kjøp i digital salgskanal hos både Ruter, Brakar og Østfold Kollektivtrafikk (ØKT), sier Olav Skinnes i en pressemelding.

Det foreslås videre å innføre overgangsordning for reisende med fylkeskommunale busslinjer på tvers av ØKT, Ruter og Brakars områder. I dag har både Brakar og ØKT busslinjer som kjører inn i Ruters område, og hvor den reisende må kjøpe en overgangsbillett eller en ny billett for å kunne kjøre videre i Ruters område.

For å sikre sømløse reiser med disse busslinjene på tvers av administrative grenser, er det ønskelig at de reisende skal få reise på samme billett i den sonen de reiser til. For eksempel vil en reisende med busslinje 200 fra Hønefoss få gratis overgang og reisehjemmel i sone 2V dersom den reisende går av i Sandvika.

Reisende med fylkeskommunale busslinjer fra et av disse selskapenes område til et annet, kan dermed forholde seg til én billett for hele reisestrekningen. Tiltaket vil bidra til større grad av sømløshet for fylkeskryssende reiser.

Tog må inkluderes i felles billettsystem
Det er i hovedsak togtilbudet som binder regionen sammen på tvers av tidligere og kommende fylkesgrenser. En samordning med toget er derfor en vesentlig del av et samordnet billettsystem.

– Et noe mer langsiktig arbeid om en utvidelse av det helintegrerte pris- og billettsamarbeidet med fylkeskommunal prissetting av persontogtransporten for Viken er kommet et godt stykke på vei, sier Skinnes.

Det vil si et rute-, pris- og billettsamarbeidet også skal inkludere lokal- og regiontogene i Viken utover det samarbeidet som eksisterer i dag i Ruters område. Dette vil tidligst kunne iverksettes fra 2024 siden en slik samarbeidsavtale er knyttet opp til Jernbanedirektoratets inngåelser av nye langsiktige avtaler for lokal og regiontogene på Østlandet. 

Del:
Annonse