19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Selv om Viken fylkeskommune skal oppløses 1. januar i 2024, tar de nå sikte på å ta over ansvaret for alle veilysene langs fylkesveinettet. (Foto: Bente Espeseth, Viken)

Viken: Helhetlig ansvar vil gi bedre veilys langs fylkesveiene

Selv om Viken skal oppløses fra 1. januar 2024 er ikke dagens fylkeskommune redd for å ta på seg nye oppgaver. Nå er det veibelysningen som Viken ønsker å ta et helhetlig ansvar for.
Annonse

– Når fylkeskommunen nå ønsker å overta ansvaret for all veibelysning og samtidig legger opp til en oppgradering, vil det gi bedre trafikksikkerhet for alle, sier Olav Skinnes (SP), fylkesråd for samferdsel.

Fylkesrådet i Viken fylkeskommune foreslår at fylkeskommunen overtar kommunalt eide veilyspunkter og anlegg langs fylkesveiene i Viken med virkning fra 1.1.2023. I tillegg foreslår fylkesrådet å oppgradere alt av veilys langs fylkesveiene i Viken.

Annonse

Fylkesrådet vedtok innstilling i saken 16. mai. Saken skal deretter behandles i samferdselskomiteen før den endelige behandlingen i fylkestinget 22. juni.

– I løpet av 2022 og 2023 er planen å starte en omfattende oppgradering av veilysene på fylkesveinettet vårt, sier Olav Skinnes.

Han peker på at eierskapet til veilys langs fylkesveinettet har vært en utfordring i flere år.

– Nå kan vi endelig få en mer ensartet praksis for driften av veilysene langs fylkesvei, sier Skinnes.

– I løpet av 2022 og 2023 er planen å starte en omfattende oppgradering av veilysene på fylkesveinettet vårt, sier Olav Skinnes.

Viktig for trafikksikkerheten
Fylkesrådet ønsker denne endringen blant annet for å bedre trafikksikkerheten langs fylkesveiene i Viken. Mye av veilyset langs fylkesveiene er gammelt og i dårlig stand. Mørke lamper er en trussel mot trafikksikkerheten, både for små og store som går langs veiene våre, som har behov for å se hvor de går og for å bli sett av bilistene.

– Vi ønsker at så mange som mulig går og sykler, og har særlig fokus på trygg skolevei for skolebarna. Da er det viktig at vi legger til rette for at de kan ferdes så trygt som mulig, sier fylkesråden.

Smartere og mer energivennlig belysning
Oppgraderingen vil i all hovedsak dreie seg om å skifte til LED-armatur, installasjon av intelligent belysning og oppgradering av sikringsskap – herunder etablering av strømmålere. Fylkesrådets forslag vil ha en miljømessig gevinst, ettersom gamle armaturer med mye miljøgift erstattes med nye, mer miljøvennlige armaturer. Varierende standard på det eksisterende veilyset blir byttet ut med nye, moderne pærer, som er mer kostnadseffektive og gir en mer riktig belysning, og er dermed også en mer bærekraftig løsning.

– Moderne veilys vil gi lavere strømkostnader og et mer pålitelig veilyssystem. Det er derfor viktig at vi kan overta driften fra kommunene 1. januar 2023 og komme raskt i gang med denne oppgraderingen, sier Skinnes.

I Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 er det estimert et behov for investeringsmidler til vedlikehold og oppgradering av veilysanleggene, både for kommunalt veilys langs fylkesveier og fylkeskommunens egne veilys. Det totale investeringsbehovet er anslått til henholdsvis 98 og 73 millioner kroner, totalt 171 millioner kroner inkl. mva.

Kommunene ønsker endringer
Det er totalt 49.394 veilyspunkter langs fylkesveiene i Viken. I dag eier og drifter kommunene 16.106 av disse, 33.288 punkter eier og drifter fylkeskommunen selv. Flere kommuner har tatt til orde for å endre på denne praksisen.

Del:
Annonse