22. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Mer fysisk aktivitet for elever i Viken: Mange skoler i Viken får midler til å gjennomføre RØRE-tiltak i skolegården. (Foto: Ove Tøpfer)

15,5 millioner folkehelsekroner til skoler i Viken

Viken fylkeskommune og RØRE-prosjektet har åpnet pengesekken. 128 skoler i Viken får til sammen 15,5 millioner kroner i prosjektmidler til å jobbe for mer fysisk aktivitet, bedre kosthold og gode søvnvaner blant elevene neste skoleår. Det er fire skoler i Eiker-bygdene som får penger.
Annonse

– Aldri før har vi delt ut så mye penger gjennom RØRE-prosjektet. At så mange skoler i Viken har så mange gode ideer til egne folkehelseprosjekter er gode nyheter for elevene i Viken. Nå blir det spennende å se hva skolene får til, sier fylkesråd for plan, klima og miljø, Annette Lindahl Raakil, som også har ansvaret for folkehelse i Viken.

Skolefrokost og mer aktivitet for elever i Viken
Mange skoler har fått støtte til å servere skolefrokost og til tiltak som skal bidra til mer fysisk aktivitet i løpet av skoledagen. Det kan være utstyr til fysisk aktiv læring, oppmerking i skolegård eller oppgradering av skolegårder.

Annonse

Med innsatsen fra RØRE-skolene vil mange barn og unge i Viken kunne få en mer fysisk aktiv hverdag, melder Viken på sine nettsider.

Helse og læring henger sammen
– Gjennom RØRE-prosjektet vil vi styrke skolen som helsefremmende arena. Vi mener at helse og læring henger sammen. Elever som har spist godt, vært i aktivitet og er uthvilte lærer også bedre. Å satse på helse og trivsel er enda viktigere nå etter to år med pandemi, sier Siv Henriette Jacobsen som er fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune.

Viken fylkeskommune har fått 40,5 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB for å jobbe med RØRE-prosjektet i skolene i Viken. 

128 RØRE-skoler neste skoleår
På listen over skoler som mottar midler denne gangen finner vi barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. Av de totalt 128 skolene som får midler er hele 60 skoler nye i RØRE-prosjektet. Det gleder hjertet til prosjektlederne Cathrine Rød Gundersen (grunnskoler) og Rolf Inge Ølberg (videregående skoler).

Siv Henriette Jacobsen (t.v.) og Annette Lindahl Raakil er spent på resultatene av tildelingene. (Fotograf: Morten Brakestad)

I Eiker-bygdene får følgende skoler:
– Darbu skole får 245.000 til ambassadør, utekjøkken og kompetanseheving.

– Eiker Videregående skole får 275.000 til ambassadører, innendørs aktivitetsløype.

– Røren skole får 85.00 til ambassadør, utstyr og forankring i personalet.

– Veiavangen Barne- og Ungdomsskole får 120.000 til ambassadør, utstyr til leksematservering og aktivitetskasser.

– Det neste skoleåret blir fantastisk spennende. Vi gleder oss veldig til å utvikle prosjektet videre sammen med gamle og nye RØRE-skoler, sier Gundersen. 

– Nå har vi et skikkelig krafttak på gang for å bidra til å fremme fysisk og psykisk helse, trivsel og læring på skolen i Viken, sier Ølberg. 

I tillegg til prosjektmidler får nye RØRE-skoler kompetanseheving og de blir en del av et nettverk med skoler som inspirer hverandre til å jobbe systematisk med fysisk aktivitet, kosthold og søvn. Alle nye skoler får en RØRE-ambassadør som skal være pådriver for prosjektet på egen skole. 

Dette er RØRE-prosjektet:
RØRE er et utviklings- og folkehelseprosjekt i skolen som tester ut hvordan vi kan jobbe med gode søvnvaner, matglede og fysisk aktivitet for å legge grunnlaget for bedre læring. 

Viken fylkeskomme har fått 40,5 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB for å jobbe med RØRE-prosjektet i Viken-skolene. 

RØRE er en mulighet for skolene til å søke midler til folkehelseprosjekter som de selv ønsker å gjennomføre. 

Denne tildelingen gjelder for skoleåret 2022/23. Det vil bli en siste mulighet for skoler til å søke midler gjennom RØRE i 2023.

Prosjektet pågår frem til høsten 2024. RØRE-prosjektet i Viken er en videreføring av et prosjekt i Østfold, der nesten 100 RØRE-skoler har deltatt.  

Del:
Annonse