28. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

F.v.: Rita Lie, fagleder, Dysleksi Norge, Cay Nordhaug, arbeidsutvalgsmedlem, Industri Energi, Stein Lier-Hansen, administrerende direktør, Norsk Industri, Frode Alfheim, forbundsleder, Industri Energi, Erlend Havnås, coach, Glencore Nikkelverk. (Foto: Egil Brandsøy / Industri Energi)

Mange sliter med lese- og skrivevansker: Nå skal arbeidslivet bli dysleksivennlig

Norsk Industri og Industri Energi går nå sammen med Dysleksi Norge for å skape dysleksivennlige arbeidsplasser. Slik håper de å gjøre bedriftene til et bedre sted å jobbe for alle de ansatte.
Annonse

Lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker er vanligere enn de fleste tror. Det er antatt at så mange som 40 prosent har slike utfordringer i større eller mindre grad. For industrien kan dette utgjøre en sikkerhetsrisiko, fordi mange ansatte sliter med å forstå skriftlige rutiner og sikkerhetsinstrukser.

Viktig partssamarbeid
Partene starter nå opp prosjektet Dysleksivennlig arbeidsplass og pilotprosjektet «Hanne» for å finne ut mer om hva som er gode tilretteleggingstiltak, og hva som skal til for å lykkes med å bli en dysleksivennlig arbeidsplass. Prosjektet støttes økonomisk av IA-bransjeprogrammet til leverandørindustrien til olje- og gassnæringen, og retter seg mot denne bransjen samt prosessindustrien.

Annonse

– Et slikt prosjekt vil ha stor betydning for våre medlemmer, siden det er mange arbeidsplasser der ute hvor vi har disse utfordringene. Prosjektet vil gjøre at ansatte i industrien vil få en enda tryggere og mer inkluderende arbeidsplass. Det er viktig for dem som jobber i dag, og de nye som kommer inn i industrien, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

– Som arbeidsgiver er det viktig å legge til rette for alle ansatte. Arbeid med tilrettelegging vil styrke HMS-arbeidet og kan bidra til å hindre ulykker, gi høyere effektivitet, lavere sykefravær, og dermed gjøre bedriften mer lønnsom, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

I pilotprosjektet skal partene samarbeide med flere bedrifter:
• Glencore Nikkelverk, Kristiansand
• Ineos Rafnes, Bamble
• ESS Support Services AS, Stavanger
• Aibel AS
• STS Gruppen AS, Bergen
• Aker Solutions AS, Egersund
• Coor, Bergen
• TechnipFMC, Ågotnes

Tabubelagt
Dessverre er lese- og skrivevansker fremdeles svært tabubelagt for mange av dem det gjelder. Samtidig har kravene til mengden tekst og skriving vært jevnt stigende de siste årene, også i industrien.

Mange bedrifter vil derfor ha nytte av å skape mer åpenhet om disse vanskene og å sørge for at de ansatte får nødvendig tilrettelegging. Det å sikre seg at alle har forstått livsviktige sikkerhetsrutiner vil for eksempel være helt avgjørende for en rekke industribedrifter.

– En dysleksivennlig arbeidsplass vil være et godt sted å jobbe for alle ansatte. Vi gleder oss til å gå i gang med dette prosjektet, og vi er svært glade for at Norsk Industri og Industri Energi går sammen med oss for å gjøre dette til en realitet, sier Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge.

Del:
Annonse