22. september 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Hokksundskrinet slik de tror det kan ha sett ut basert på arkeologiske funn. Det har vært utstilt på rådhuset i Hokksund, men vil nå være med i utstillingen i Veien Kulturminnepark utenfor Hønefoss.

Stiller ut Øvre Eiker-funn i Veien kulturminnepark

Veien kulturminnepark utenfor Hønefoss åpner utstillingen «Arkeologi og anarki» søndag den 5. juni kl. 11.00. Sentralt i utstillingen er spennende funn fra Øvre Eiker – blant annet fra Sem, der Bernt Egil Tafjord forteller om «gjenoppdagelsen» av stedet.
Annonse

Utstillingen handler blant annet om oppdagelsen av forhistorien til Sem gård utenfor Hokksund. Sem er kjent fra 1600-tallet for å ha hatt et renessanseslott og et hageanlegg i forbindelse med etablering av gruvedriften i Kongsberg.

De siste ni årene har det blitt avdekket en minst like spennende historie, og et funnsted med mange hundre gjenstander fra jernalderen og vikingtiden. Sentralt i fortellingen står private metallsøkere, som både oppdaget stedet og har berget gjenstandene som inngår i utstillingen. 

Annonse

Utstillingen er et steg mot å synliggjøre kommunens eldre historie og hvilken posisjon området hadde i jernalderen. Fra før er Øvre Eiker kjent som funnstedet til blant annet Hoenskatten og Solbergvasen, som er kjent langt utenfor våre landegrenser, men ukjent for mange av innbyggerne i vår region.

Til åpningen kommer også Nils Anderssen. Han har jobbet med å fremstille to sjeldne funn fra Sem, basert på fragmenter funnet med metalldetektor: Et irsk relikvieskrin og et praktsverd fra merovingertiden*. Han vil fortelle om prosessen med å fremstille disse funnene via 3D-tegning og 3D-printing. Disse funnene illustrerer nettverket som Sem og Eiker inngikk i gjennom merovingertid og vikingtid og gir en ny forståelse av området som Hoenskatten og Solbergvasen ble funnet i.

* Merovingertiden er en periode av Nordens forhistorie. I og med inngangen til merovingertiden regnes også overgangen fra eldre til yngre jernalder. Perioden har forskjellig navn innenfor Skandinavia. I Danmark kalles den yngre germansk jernalder, i Sverige vendeltid.
(Wikipedia)

Ordfører Knut Kvale (t.h.) kunne i juni i fjor motta denne modellen av et relikvieskrin fra 700-tallet. Her sammen med daværende kommunalsjef Morten Lauvbu (t.v.) og Steffen Hansen. (Foto: ØEK)
Del: