17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

En del av naboene på Frognes var møtt fram for å høre mer om planene til det nye boligkvartalet. De var skeptiske til å få 200 nye leiligheter inn i området.

Naboer bekymret for parkering og trafikk med nytt boligkompleks

Det var parkering, adkomst og ikke minst trafikksituasjonen på Frognes som bekymret innbyggerne som var møtt opp til informasjonsmøtet på rådhuset i går kveld. Her ble boligprosjektet Frognes Kvartal med ca. 200 leiligheter presentert.
Annonse

Loe Utvikling har kjøpt opp et helt kvartal på Frognes i Hokksund og i går kveld var det informasjonsmøte for naboer og andre interesserte i festsalen på rådhuset. Det er selskapet Pinten Utvikling as som sammen med TAG Arkitekter og Sweco som konsulenter som står for utviklingen og senere utbyggingen av området.

Prosjektet er i en tidlig planleggingsfase, men det har kommet langt nok for en første skikkelig presentasjon for innbyggerne. Og det de fikk se på møtet, vakte bekymring og lite begeistring.

Annonse

Det var i første omgang parkering og adkomst som ble et tema på møtet. Naboene, noen av dem meget bygg- og reguleringskyndige, ville vite hvordan parkeringsløsningene var tenkt, hvordan gjesteparkering var planlagt og ikke minst hvordan trafikken fra 200 leiligheter skulle løses med tanke på utkjøring til Rv. 350.

De pekte på at utbyggingen på Frognes de siste årene har økt antall husstander fra rundt 50 til 200 med Hokksund Stasjonsby og nå altså med planer om ytterligere 200 til.

Loe Utvikling har dannet selskapet Pinten Utvikling som skal stå for utbyggingen av Frognes Kvartal i Hokksund. F.v. ser vi Christian Kulberg, landskapsarkitekt Hanne Pollen, arkitekt og plankonsulent Katharina H. Solnørdal og Tomas Tenden.

Krysset ved Haug kirke er allerede i dag en flaskehals der du kan bli stående i lang tid å vente for å slippe ut. Noen rundkjøring er ikke planlagt her og flere av naboene lanserte derfor tanken om å anlegge veien langs jernbanelinja over det såkalte Hokksund Vest-området. Her har det tidligere vært en midlertidig vei som endte opp i Haugveien og videre opp til rundkjøringen på Sundmoen.

Dette var en veiløsning utbyggerne av det nye kvartalet på Frognes ikke hadde sett på, men som de vil vurdere. Problemet er bare at Hokksund Vest ikke er ferdig regulert og der er ingen umiddelbare planer om å bygge ut dette. Det er Eiker Eiendomsutvikling som eier dette området.

Slik ser utbyggerne for seg at området blir med bebyggelse. (Illustrasjon)

Lang prosess
Selv om mye er klart på tegnebrettet, er det langt igjen før noen setter spaden i jorda i det som altså kalles Frognes Kvartal. Loe-selskapet har kjøpt opp en stor tomt og flere eneboliger for å få plass til dette prosjektet.

– Dette er en lang prosess og vi regner ikke med byggestart før om halvannet til to år, sa Christian Kulberg i Pinten Utvikling.

Dette blir blokkbebyggelse og det er planlagt for inntil syv etasjer mot Hokksund Stasjonsby. Og nettopp høyden kommer til å bli en utfordring, ikke bare for naboene, men også vis a vis kommunens byggesaksavdeling. De har ikke fått saken til behandling ennå, men vil måtte vurdere de nye høydeforslagene som er én etasje over vedtatt byggehøyde i Hokksund sentrum.

Bebyggelsesplanen med etasjer og høyder og fordeling av arealene.

Ifølge utbyggerne vil det bli satset mye på grøntområder og tilpassing av området ned mot Vestfosselva.

Det er planlagt at alle formaliteter skal være klare innen høsten og at prosjektet da kan legges ut på offentlig ettersyn. Da kan alle naboer og andre involverte si sin mening og komme med innspill til eventuelle endringer og forbedringer.

Men allerede på møtet i går fikk utbyggerne er del innspill de lovde å ta med seg videre. Det gjaldt blant annet innkjøring til parkeringskjelleren, behovet for overflateparkering til gjester og adkomstveien inn i kvartalet.

Dette kartutsnittet viser hvor Frognes Kvartal vil ligge i forhold til resten av bebyggelsen på Frognes.
Del:
Annonse