28. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bransjen Transport og lagring har en økning i konkurser og tvangsavviklinger på 26,1 prosent. Dette kan skyldes uforutsigbarhet i vareleveransene og svært høye drivstoffpriser, ifølge Dun & Bradstreet.

Konkursøkning på 17,6 prosent – 936 personer har mistet jobben sin

Nå er det igjen flere bedrifter som blir slått konkurs. Økningen i rene konkurser i mai var på 17,6 prosent. Dette har medført at 936 personer har mistet jobben den siste måneden, en økning på hele 81 prosent sammenlignet med mai i fjor. Dette viser konkursstatstikken til data og analyseselskapet Dun & Bradstreet.
Annonse

Hittil i år ligger antallet konkurser og tvangsavviklinger samlet 5,3 prosent over fjoråret. Selv om konkursene økte i mai, gikk antallet bedrifter som ble tvangsavviklet av myndighetene ned med hele 44 prosent.

– Det har vært store svingninger i antallet tvangsavviklinger fra måned til måned i tiden etter pandemien, på grunn av utvidet tidsfrist for innlevering av regnskap, så disse tallene bør vi se litt over tid for å vurdere om det er en trend, sier analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet.

Annonse

Hittil i år ligger antallet tvangsavviklinger 5,5 prosent over samme periode i fjor, mens konkurser ligger 5,2 prosent høyere.

Utsatte avgifter og høye drivstoffpriser
– Vi har forventet en økning i konkurser denne våren som følge av at milliardbeløp i utsatte skatter og avgifter fra pandemien nå har forfalt til betaling, forklarer Melhus.

Selv om norsk næringsliv i det store og det hele fortsatt går godt, er det visse bransjer som har fått større belastninger. Spesielt ser vi dette innenfor Transport hvor bransjen både opplever uforutsigbarhet i vareleveransene og svært høye drivstoffpriser.

Bransjen Transport og lagring har en økning i konkurser og tvangsavviklinger på 26,1 prosent. Også den relaterte bransjen Engros og agentur opplever også at flere går over ende, med 31,3 prosent.

– Bedrifter som har fått et kjempehopp i energi- og drivstoffpriser er i faresonen nå. Mer overaskende er økningen innen Tjenesteyting på 24,1 prosent i mai. Med et stramt arbeidsmarked vil det som regel være større behov for innkjøp av tjenester, men regjeringens innstramminger på muligheten for innleie av arbeidskraft kan være en forklaring på at enkelte sliter, sier Melhus.

Størst økning i Trøndelag
Trøndelag har den største økningen i antallet konkurser og tvangsavviklinger med 42,9 prosent den siste måneden, sammenlignet med mai i fjor. Men også Vestland med 21,1, Nordland med 14,3, og Vestfold og Telemark med 12 prosent, opplever flere konkurser og tvangsavviklinger.

Storfylkene Oslo og Viken har en flat kurve, mens både Innlandet og Troms og Finnmark har størst nedgang med omkring 30 prosent.

Konkurser og tvangsavviklinger per bransje, mai 2022 mot mai 2021

Konkurser og tvangsavviklinger per fylke, mai 2022 mot mai 2021

Del:
Annonse