23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Knut Kvale klipper her båndet og erklærer det nye anlegget i Renningsåsen for åpnet.

Byttet ut fossilt brensel med biobrensel og halverte CO2-utslippene

En mer enn halvering av CO2-utslippene. Det er hva Peab Asfalt i Renningsåsen i Skotselv håper å oppnå etter at de i dag offisielt åpnet sitt nye asfaltverk. Ordfører Knut Kvale hilste miljøtiltaket velkommen og sa at stadig flere vil stille strengere krav til miljøvennlig produksjon.
Annonse

Ledelse, kunder, ansatte, ordfører og presse var invitert til den lille, men offisielle åpningen av Peabs nye asfaltverk i Renningsåsen. Dette ligger øst for Knivedalen og du må kjøre langt oppover Horsrudveien for å finne anlegget. Det er en av grunnene til at det er lite bråk rundt denne virksomheten i forhold til mange andre pukkverk. Her er det nemlig få naboer som er berørt.

Anlegget har til nå vært fyrt med fossilt brensel som gass og diesel for å få den ønskede temperaturen på asfalten, gjenbruk av gammel asfalt og ikke minst steinen som skal mikses i asfaltverket. Det krevet store mengder energi for å oppnå den ønskede temperaturen på 160 grader før det hele tømmes i lastebiler for transport til der asfalten skal legges.

Annonse

Men nå er det altså biobrensel som gjelder. Det er en miks av noe så udelikat som slakteriavfall, gammel frityrolje og trevirke som utgjør basisen for dette biobrenselet. Men det skal være tilnærmet klimanøytralt og derfor vil bedriften få en solid besparelse i sine CO2-utslipp.

Og nettopp utslipp fra produksjonen er blitt et stadig viktigere tema ettersom kundene nå forlanger dokumentasjon på miljøvennlig produksjon av faktorer som asfalt. Statens vegvesen er en betydelig kunde av asfalt og de belønner sine underentreprenører dersom de kan vise til lave CO2-utslipp fra produksjonen.

Blir stadig strengere
Det svenskeide Peab-konsernet har som mål å være klimanøytrale innen 2045, men fram til da er det en lang vei å gå. Dagens åpning av det nye anlegget er det andre i sitt slag i selskapet i Norge. Fra før av har Tønsberg tatt i bruk biobrensel.

Ordfører Knut Kvale har jaktterreng like innenfor Renningsåsen, men innrømmet at han ikke hadde stor kjennskap til selskapet som siden 2020 driver både pukkverk og asfaltverket fordelt på to selskaper.

I sin tale hilste han tiltaket velkommen og understreket at det ville komme stadig strengere krav til miljøhensyn i både i kommunen og de ulike aktørene som driver her.

Ordfører Knut Kvale i samtale med regionsjef Jan Asle Skaane om den nye investeringen i Skotselv.

– Vi er vant til fine taler og mange ord, men få konkrete tiltak. Her ser vi at det går an i praksis i vår kommune og det setter vi pris på, sa Kvale.

Han sa også at Norge som nasjon har et lavt miljøavtrykk sammenlignet med andre land. Men understreket at dersom vi brøyt statistikken ned på personnivå, var situasjonen en helt annen. Som et rikt land bidrar Ola Nordmann til betydelig utslipp med sitt store forbruk.

Han mente det også måtte tøff medisin til for at vi skulle endre oss og greie de målene som er satt for klimaet i årene som kommer.

Sverige går foran
– Peab i Sverige har gjort det vi nå innfører her, sa regionsjef Jan Asle Skaane. Han kunne fortelle at samtlige anlegg i Sveige nå kjøres med biobrensel. I fjor fikk Norge sitt første i Tønsberg og altså sitt andre i dag.

Deler av anlegget med blant annet siloene er nytt, mens resten er hentet fra et verk i Nordland. Det som gjør det gunstig å ha asfaltverket nettopp i Renningsåsen er steinarten her. Den er spesielt hard og derfor godt egnet på veier som krever høy hastighet. Vegvesenet krever slike harde bergarter på for eksempel motorveier.

Det er også et krav om at stadig mer av gammel asfalt skal gjenbrukes i ny og i anlegget i Øvre Eiker er det nå en miks på mellom 40 og 50 prosent gammel asfalt. Det gir også betydelige miljøgevinster og sparer på råstoffet selv om det er mer enn nok stein å ta av i denne åsen.

15 meter over bakkenivå er det god utsikt og flere tekniske løsninger å se på.
Del:
Annonse